Certifikovaný AML Officer

certifikovaný seminář

Počet dní:
3
Termín
9. - 11.4.2019
Místo
Praha

TÉMATA SEMINÁŘE

 • Aktuální legislativa a 5.AML směrnice
 • Dohled a mezinárodní sankce
 • Role útvaru proti praní špinavých peněz
 • Příklady z praxe
 • Ochrana osobních údajů a AML


Seminář je určen pro:

- vedoucí a pracovníky oddělení compliance a AML

- vedoucí a pracovníky právního úseku

- vedoucí a pracovníky interního auditu

- vedoucí a pracovníky oddělení bezpečnosti

- vedoucí a pracovníky oddělení řízení rizik

- vedoucí a pracovníky oddělení fraud managementu

- všechny kontaktní osoby pro oblast AML

 

ÚTERÝ 9. DUBNA 2019, 9.00 - 16.40 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy
 • 5. AML směrnice a další vývoj AML/CFT opatření v EU
 • Klíčové změny v novele AML zákona a jejich uplatnění v praxi
 • Metodické pokyny a výkladová stanoviska FAÚ
 • Hodnocení rizik u povinné osoby
 • Hodnocení Moneyvalu
10.45 hod.  Přestávka na kávu
11.10 hod. Mezinárodní sankce
 • Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
 • Sankční opatření v EU a mimo EU, sankční seznamy
 • Mezinárodní sankce v zákoně č. 253/2008 Sb.
 • Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů
 • Aktuální vývoj v oblasti mezinárodních sankcí
Mgr. Petr Korbáš, vrchní rada,  Finanční analytický úřad, Praha
12.20 hod.Společný oběd
13.20 hod. Dohled regulátorů nad plněním legislativních požadavků – ČNB
 • Jak probíhá kontrola ČNB v oblasti AML/CFT
 • Zpětná vazba z provedených kontrol – nejčastěji zjišťované nedostatky
 • Vybraná ustanovení AML vyhlášky ČNB
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Dohled regulátorů nad plněním legislativních požadavků - FAÚ MF ČR
 • Jak probíhá kontrola FAÚ MF ČR nad plněním zákona
 • Poznatky z provedených kontrol
 • Nejčastěji zjištěné nedostatky
15.40 hod. Ochrana osobních údajů a AML  
 • Základní právní rámec a relevantní zákonné úpravy
 • Základní podmínky zpracování osobních údajů
 • Výjimky z pravidel dle zákona o ochraně osobních údajů z hlediska AML
 • Předávání osobních údajů do zahraničí z hlediska účelu AML
 • Sdílení osobních informací mezi bankami z hlediska AML společné databáze
16.40 hod. Závěr 1. dne semináře

 

STŘEDA 10. DUBNA 2019, 9.00 - 16.00 HOD.

9.00 hod. Zahájení 2. dne semináře
9.05 hod.  Jak vytvořit účinný a spolehlivý AML/CFT systém
 • Proč aplikovat CDD, KYC, NCA
 • Co je Risk-Based Approach a jak jej aplikovat
 • Proč je dobré mít AML risk analýzu
 • Postavení MLRO(Money Laundering Reporting Officer): jeho povinnosti  a pravomoci
 • Systém vnitřních zásad
 • Zákonné požadavky na systém vnitřních zásad a další doporučení
 • Nastavení vnitřního řídícího systému pro analýzu a řízení ML/TF rizik
 • Průběžné školení a testování zaměstnanců
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
10.20 hod.  Přestávka na kávu
10.40 hod. Identifikace a kontrola klienta
 • Subjekty identifikace a kontroly
 • Způsoby identifikace klienta
 • Možnost ověření identifikačních údajů
 • Kontrola klienta - kdy provádíme
 • Zdroj finančních prostředků a účel obchodu
 • Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly
 • Rizikový profil klienta
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
12.00 hod.Společný oběd
13.00 hod. Identifikace podezřelých obchodů
 • AML Risk Self Assessment - jak nastavit kontrolu transakcí na základě rizikového přístupu
 • riziková analýza klientů
 • riziková analýza produktů a služeb
 • riziková analýza inherentních rizik společnosti
 • Nástroje pro detekci podezřelých obchodů
 • Monitoring a detekce podezřelých obchodů
 • Příklady pravidel pro detekci podezřelých obchodů 
 • Archivace – doba uchování, forma archivace
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
14.40 hod.Přestávka na kávu
15.00 hod. Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v nebankovním sektoru
 • 5.AML směrnice a její dopad do pojišťovnictví
 • Působnost zákona č. 253/2008 Sb. v pojišťovnictví
 • Sektorová specifika plnění AML povinností v pojišťovnictví
 • Řízení rizik dané oblasti v podmínkách pojišťoven
 • Hodnocení rizik v souladu s §21 AML zákona
 • Rizikový profil klienta - sestavení, průběžná správa a sdílení
 • Mezinárodní sankce a pojišťovnictví
 • Riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování  terorismu v podmínkách pojišťoven
 • Detekce a šetření podezřelého obchodu v prostředí pojišťovny
 • Potenciál využití otevřených zdrojů při plnění vybraných AML povinností
Mgr. Ing. Jan Klíma, manažer, Útvar bezpečnostního managementu, Tým AML a spolupráce s třetími stranami, Česká pojišťovna, Praha
16.00 hod. Závěr 2. dne semináře

 

ČTVRTEK 11. DUBNA 2019, 9.00 - 15.00 HOD.

9.00 hod. Zahájení 3. dne semináře
9.05 hod.  Rozšíření pojmu politicky exponované osoby (PEP)
 • Kdo patří mezi politicky exponované osoby
 • Jak identifikovat politicky exponovanou osobu
 • Detekce PEP a jejich následná kontrola
 • Přítomnost PEP v právnických osobách
Pavel Polášek, právník - expert, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Pardubice
10.20 hod.  Přestávka na kávu
10.40 hod. Beneficial Owner
 • Kdo je skutečný majitel
 • Identifikace skutečného majitele – proč a kdy je potřebná?
 • Řetězení vlastnické struktury
 • Jak zjišťovat skutečného majitele
 • Skutečný majitel ve společnosti s akciemi na majitele
 • Vlastníci se sídlem v zahraničí
Pavel Polášek, právník - expert, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Pardubice
12.00 hod.Společný oběd
13.00 hod. Oznámení podezřelého obchodu a další spolupráce s OČTŘ
 • Kontaktní osoba pro zaměstnance a pro FAU
 • Základní principy oznamování podezřelých obchodů
 • Vymezení lhůt
 • Nakládání s výsledky a jejich šetření a povinnosti mlčenlivosti
Pavel Polášek, právník - expert, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Pardubice  
14.10 hod. Hodnocení rizikovosti klienta
 • Nové požadavky na "hodnocení rizik" (RBA)
 • Informace získané v souvislosti se zásadou „znej svého klienta“, smluvní dokumentace
 • Skórování klientů z pohledu praní špinavých peněz
 • Screening, ověřování údajů o klientech
 • Co je to obezřetný přístup - "Safe Approach"
 • Udržování přesných a aktuálních záznamů o klientech
 • Zjednodušená a rozšířená Due Diligence - kontrola klienta v praxi
 • Realizace  požadavku na Kontrolu klienta v praxi
Pavel Polášek, právník - expert, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Pardubice
15.00 hod. Závěr semináře u kávy, rozdání certifikátů

Cena

zvýhodněná                  do 5.4.2019               25.900 Kč + DPH

základní                        od 6.4.2019               27.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, obědy, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

4* hotel v centru Prahy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Certifikovaný AML Officer