Custody služby v době digitální

seminář

Termín
úterý, 29.1.2019 900 - 1540
Místo
Praha

TÉMATA SEMINÁŘE  

 • Získejte aktuální informace o činnosti Centrálního depozitáře cenných papírů
 • Vypořádání obchodů na domácích a zahraničních trzích
 • Sporné daňové otázky pro oddělení Custody
 • Regulace kap. trhů – MAR, MiFID II

 

 S kým se setkáte na našem semináři:

 

 • s pracovníky oddělení Custody
 • s pracovníky oddělení Depozitář
 • s pracovníky clearingového oddělení
 • s pracovníky oddělení optimalizace obchodních procesů
 • s pracovníky oddělení vypořádání
 • s pracovníky účetního a daňového oddělení
 • s pracovníky oddělení investičního bankovnictví

 

ÚTERÝ 29. LEDNA 2019, 9.00 – 15.40 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Služby Centrálního depozitáře
 • Hlavní služby CDCP
 • Novinky pro emitenty – AMLZ, ISIN, LEI
 • Zahraniční depozitáře
 • CSDR a jeho dopady na účastníky
 • Aktuální projekty (duální listing, veřejná nabídka – START)
Tomáš Lněnička, zástupce GŘ, CRO & ředitel Odboru řízení rizik a rozvoje, Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Praha
10.20 hod.  Přestávka na kávu
10.40 hod.  Požadavky na custody z pohledu institucionálního klienta
 • „Jsem  institucionální klient, těší mě”
 • „Good Guy x Bad Guy“ aneb Custodian versus depozitář
 • „Custodian – brána/okno do světa informací“
 • „Není datum jako datum, aneb co se děje, když nastane“ (Ex Date, Record Date,
 • Payment Date)
 • „Daně, daně a jak na ně?“ Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi
 • Českou republikou a  příslušnými zeměmi versus realita a co s tím?
Ing. Petra Dörflerová MBA, Head od Fund's Accounting and NAV Calculation, Česká spořitelna, a.s., Praha
Ing. Věra Kohoutová, Head of Fund's Portfolios Administration, Česká spořitelna, a.s., Praha
11.40 hod. Zorientujte se ve službách „Depozitář“
 • Regulace činnosti depozitáře fondů (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a další)
 • Vybrané činnosti depozitáře
 • Porovnání kontroly nad jednotlivými typy fondů
12.20 hod.Společný oběd
13.20 hod. Řízení Back Office cenných papírů
 • Zaknihované cenné papíry a automatizace jejich zpracování
 • Práce s cennými papíry v listinné podobě
 • Měření a řízení výkonu a kvality custody procesů
 • Jak zlepšit proces custody operací?
 • Operační rizika spojená s operacemi na finančních trzích, řízení těchto rizik
Václav Komorous, Head of Financial Markets Trading Activities Administration, Česká spořitelna a.s., Praha
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Daňové povinnosti & Custody management
 • Povinnosti při správě aktiv vůči zahraničním daňovým správám (např. FATCA, KYC pravidla v USA)
 • Předpisy o výměně informací v daňové oblasti (MCAA, CRS)
 • Povinnosti při správě aktiv vůči české daňové správě (srážková daň,  zajištění daně).
 • Poslední změny v zákoně o daních z příjmů
Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M., senior daňový poradce, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Praha
15.40 hod. Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   22.01.2019        9.900,- Kč + DPH

základní                    od    23.01.2019     11.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

**** hotel v cenru Prahy

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Custody služby v době digitální