FARMAKON ČR 2019

5. výroční léková konference

Termín
čtvrtek, 21.3.2019 900 - 1715
Místo
Praha

Konferenci otevře úvodním příspěvkem ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

TÉMATA KONFERENCE: 

 • Legislativní plán MZ ČR na rok 2019
 • Plánovaná opatření SÚKL v oblasti regulace léčiv
 • Revize systému cen a úhrad léčiv - panelová diskuze
 • Léková politika pohledem VZP a SZP
 • Panelová diskuze k aktuálním tématům z oblasti lékové politiky
 • Aktuální trendy a predikce budoucího vývoje trhu léčivých přípravků v ČR, EU i ve světě

 

ČTVRTEK 21. BŘEZNA 2019, 9.00 – 17.15 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů ke konferenci
 Předsednictví: Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., vedoucí Farmakologického ústavu 2. LF UK, Praha
9.00 hod. Zahájení konference
9.10 hod.  Úvodní vystoupení Ministra zdravotnictví ČR
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
9.40 hod.   Legislativní plán MZ ČR na rok 2019
 • Plánované legislativní změny a záměry MZ ČR
 • Novela zákona o léčivech
     - sdílený lékový záznam
     - regulace reexportů a emergentní systém
 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění   
     - regulace cen a úhrad léčivých přípravků
     - vstup inovativních léčiv na trh a jejich dostupnost (VILP, Orphans)
 • Další připravované změny z oblasti regulace léčivých přípravků
10.40 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod. Plánovaná opatření SÚKL v oblasti regulace léčiv
11.50 hod. Aktuální trendy a predikce vývoje farmaceutického trhu v ČR, EU i ve světě
 • Trendy trhu s léčivými přípravky
 • Dynamika progresu jednotlivých segmentů trhu - (RX, OTC, DS, VILP)
 • Vývoj paralelního obchodu v ČR a EU
 • Faktory ovlivňující trh s léky a jejich dopad do praxe
12.40 hod.Společný oběd
13.40 hod. Revize systému cen a úhrad léčiv - panelová diskuze
14.30 hod. Léková politika pohledem VZP
 • Revize cen a úhrad léčivých přípravků
 • Nová metodika VZP k § 16
 • Vilp, Orphans, inovativní léčba
15.15 hodPřestávka na kávu
15.35 hod. Léková politika pohledem SZP
 • Revize cen a úhrad léčivých přípravků
 • Postoj SZP k úhradám v rámci § 16, postup při schvalování úhrady
 • Vilp, Orphans, inovativní léčba
16.20 hod. Aktuální témata z oblasti lékové politiky - panelová diskuze
 • Osud §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.
 • Problematika úhrad VILP, Orphans a léčby ve specializovaných centrech
 • Zveřejňování cen léčiv v registrech
 • Slevy a bonusy - zvoní jim vlivem plánovaných změn hrana?
17.15 hod. Závěr konference

Svá vystoupení na konferenci potvrdili tito přednášející:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha

Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha

Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2MartinsLegal, Praha

RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, Associate Director, Offering Management, IQVIA Solutions a.s., Praha

  

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, aktuální informace o konferenci na našich webových stránkách. 

 

Cena

zvýhodněná               do   11.03.2019        10.900 Kč + DPH

základní                     od    12.03.2019       12.900 Kč + DPH

Cena konference zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

**** hotel v centru Prahy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná