GDPR ve farmaceutické praxi

Seminář

Termín
čtvrtek, 13.6.2019 900 - 1630
Místo
Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

Zákon o zpracování osobních údajů byl již podepsán prezidentem ČR a nabyl účinnosti.  Jak je nový zákon nastaven a jaké jsou hlavní změny? Jaká je praxe ve farmaceutických společnostech jeden rok po účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů? Jak se připravit na kontrolu ÚOOÚ?

Přijďte si vyslechnout zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů, nezávislé odborníky na problematiku GDPR a především si navzájem předat zkušenosti s kolegy z farmaceutické praxe! Těšíme se na Vás.

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Regulatorní rámec ochrany osobních údajů
 • Souhlas subjektu údajů v rámci nového nařízení a dopady do praxe
 • Subjekty údajů ve farmaceutické společnosti
 • Vliv GDPR na vnitřní procesy a uspořádání ve farmaceutické společnosti
 • Útvar DPO v praxi
 • DPO ve farmaceutické praxi - jaké jsou naše zkušenosti?
 • Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů - jak se na ni připravit?

 

ČTVRTEK 13. ČERVNA 2019, 9.00 – 16.30 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Regulatorní rámec ochrany osobních údajů
 • Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) stručně a přehledně
 • Nový zákon č. 110/019 Sb. o zpracování osobních údajů po podpisu prezidenta ČR - jeho účinnost, hlavní změny a novinky
 • Komunikace s ÚOOÚ
 • Stížnosti subjektů údajů
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) a seznam rizikových zpracování
 • Kodexy chování - pravidla, doporučení, nedostatky, schvalování, akreditace subjektů a první zkušenosti
 • Přenos osobních dat mimo evropský hospodářský prostor - privacy shield, správce údajů mimo EU
Mgr. Bc. David Burian, vedoucí oddělení akreditací a předávání údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha
10.30 hod.Přestávka na kávu
10.50 hod. Souhlas subjektu údajů v rámci nového nařízení a dopady do praxe
 • Definice souhlasu se zpracováním osobních údajů a legislativní rámec
 • Svoboda udělení souhlasu versus svoboda trvání souhlasu
 • Mechanismy a formy získání souhlasu
 • Udělení souhlasu více správcům a  k více účelům
 • Podmínky vyjádření souhlasu a jeho odvolání
 • Zpracování  bez udělení souhlasu subjektu údajů?
 • Opt-in a opt-out, online prostředí
 • Všeobecné obchodní podmínky a souhlas subjektu údajů
 • Zpracování medicínských dotazů (souhlas nebo stačí jen oprávněný názor správce?)
RNDr. Karel Neuwirt, Konzultant pro ochranu osobních údajů, Praha
12.00 hod.Společný oběd
13.00 hod. Ochrana soukromí ve farmaceutickém sektoru
Jana Pattynová, Partner, PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Praha
13.50 hod. Vliv GDPR na vnitřní procesy a uspořádání ve farmaceutické společnosti
Michal Merta, MBA, MSc., LL.M, GDPR & IT & security, Zentiva
14.40 hod.Přestávka na kávu
15.00 hod. DPO ve farmaceutické praxi - jaké jsou naše zkušenosti?
 • Jmenování a kancelář DPO/pověřence
 • Postavení DPO a definování povinností DPO a jeho partnerů
 • Výkon práv a útvar DPO
 • Nastavení procesů v souvislosti se zpracováním práv subjektu údajů
 • DPIA a součinnost DPO
 • Ohlašování porušení zabezpečení OU
 • Spolupráce DPO v oblastech vzdělávání, poradenství a interního auditu
JUDr. Klára Novotná, Ph.D., Head Data Privacy CEE, Novartis s.r.o., Praha
15.40 hod. Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů - jak se na ni připravit?
JUDr. Ján Jaroš, koncipient, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Praha
16.30 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   07.06.2019      10.900,- Kč + DPH

základní                    od    08.06.2019      12.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > GDPR ve farmaceutické praxi