Inovativní léčba a biosimilars ČR a SR 2019

Konference

Termín
čtvrtek, 23.5.2019 900 - 1700
Místo
Praha

Změny legislativy - Vstup na trh - Financování

TÉMATA KONFERENCE:

 • Koncepce centrové péče, inovativní léky a biosimilars v ČR, SR i ve světě
 • Revize systému stanovování cen a úhrad léků - zaměřeno na centrovou péči, inovativní léčivé přípravky a biosimilars v ČR
 • Regulace vstupu inovativních léčiv a biosimilars na Slovensku
 • Přístup plátců k centrové péči a financování inovativní léčby a biosimilars
 • Pilotní projekt specializovaných pracovišť pro léčbu vzácných onemocnění

ČTVRTEK 23. KVĚTNA 2019, 9.00 - 17.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů ke konferenci
 Předsednictví: Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
9.00 hod. Zahájení konference
9.10 hod.  Koncepce centrové péče, inovativní léky a biosimilars v ČR, SR i ve světě
 • Statistiky, trendy, dynamika růstu trhů ČR, SR, EU a třetích zemí
 • Tempo růstu výdajů na centrové léky v ČR a na Slovensku
 • Vstup nových nákladných léčiv - lhůty a časová osa
 • Průlomové novinky registrované FDA a EMA - přehled
 • Biosimilární léky a schvalovací procesy
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ČR, Praha
Ing. Iveta Pálešová, člen predstavenstva, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu SR, Bratislava
10.10 hod.Přestávka na kávu
10.30 hod. Přístup plátců k centrové péči a financování inovativní léčby a biosimilars - panelová diskuze
 • Statistiky a data - výdaje pojišťoven na centrovou péči a biosimilars
 • Nová metodika VZP k paragrafu 16 a revize systému cen a úhrad
 • Dohody zdravotních pojišťoven, zastropování maximálních nákladů, prokázání účinnosti léčby a podmínky úhrady inovativní terapie
 • Přístup zdravotních pojišťoven k moderním terapiím
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise SZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
11.50 hod. Farmakoekonomické analýzy a hodnocení inovativních léčiv a biosimilars
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA, Praha
12.40 hod.Společný oběd
13.40 hod. Revize systému stanovování cen a úhrad léků - zaměřeno na centrovou péči, inovativní léčivé přípravky a biosimilars v ČR
 • Plány MZ ČR v oblasti cen a úhrad inovativních léčiv a biosimilars - aktuální stav připravované novely, hlavní změny a jejich dopady do praxe
 • Úprava režimu dočasných a trvalých úhrad VILP - náklady systému a výrobce
 • Vstup inovativních léčiv a biosimilars na trh, jejich dostupnost a stanovení úhrady (VILP, Orphans)
 • Risk-sharing - dohody mezi zdravotními pojišťovnami a výrobci léčiv / MAH
 • Moderní terapie a jejich úhradové mechanismy
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
14.25 hod. Regulace vstupu inovativních léčiv a biosimilars na Slovensku
 • Aktuální legislativní rámec inovativních léčiv a biosimilars
 • Systém cen a úhrad inovativních léčivých přípravků a biosimilars
 • Vstup inovativních léčiv a biosimilars na slovenský trh
 • Regulace dostupnosti a proces kategorizace VILP a Orphans v SR
 • Registrace orphan léků
 • Risk-sharing - dohody mezi zdravotními pojišťovnami a výrobci léčiv / MAH
Přednášející kontaktován
15.10 hod. Inovativní léčba a biosimilars pohledem SÚKL
 • Proces schvalování úhrad inovativních léčiv a biosimilars a rozhodnutí o stanovení ceny a úhrady - režim dočasné či trvalé úhrady
 • Systém hodnocení nových léčiv - kritéria posuzování úhrady, rozsah dat z klinických studií
 • Požadavky a hodnocení nákladové efektivity léčivého přípravku
 • Stanovení maximálních cen a úhrad z veřejného zdravotního pojištění
 • Revizní činnost SÚKL v oblasti inovativních léčiv
 • Rozhodování SÚKL ve správním řízení
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
15.55 hod.Přestávka na kávu
16.15 hod. Inovativní léčba v aktuálních otázkách - panelová diskuze
 • Jak zrychlit vstup inovativních léčiv a moderní terapie na trh ČR a SR? Lze zkrátit proces správních řízení?
 • Dočkáme se úhrady inovací podle míry přínosu? Sdílení rizik a nákladů inovativní léčby pojišťovnou a výrobcem na bázi risk-sharingu
 • Nákladová efektivita segmentu inovativních léčiv
 • Projekty specializovaných pracovišť pro léčbu vzácných onemocnění, zapojení do Evropských referenčních sítí (ERN)
Panelisté kontaktováni
17.00 hod. Závěr konference

 

Cena

zvýhodněná               do   17.05.2019           10.900 Kč + DPH

základní                     od   18.05.2019           12.900 Kč + DPH

* speciální cena pro zdravotnická zařízení: 4.900 Kč + DPH

* Do přihlášky, prosím, uveďte specifikaci zdravotnického zařízení

Cena konference zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

**** hotel v centru Prahy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Inovativní léčba a biosimilars ČR a SR 2019