Kosmetické přípravky

Seminář

Termín
čtvrtek, 25.4.2019 900 - 1600
Místo
Hotel Holiday Inn, Na Pankráci 1684/15, Praha 4

Získejte aktuální informace z oblasti kosmetických přípravků a načerpejte zkušenosti z praxe od zástupců SZÚ, Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších odborných přednášejících. Zvyšte si svoji kvalifikaci a získejte osvědčení. Zveme Vás na seminář, který je zaměřený na tato témata:

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Legislativní novinky v oblasti kosmetických přípravků
 • Povinnosti odpovědné osoby / distributora při uvádění kosmetického přípravku na trh
 • Tvrzení u kosmetických přípravků
 • Povinné části labelingu KP – povinnosti odpovědné osoby vs. povinnosti distributora
 • Nejčastější problémy s notifikací KP do CPNP – příklady nejčastějších problémů z praxe
 • Bezpečnost kosmetických přípravků - kosmetovigilance

  

ČTVRTEK 25. DUBNA 2019, 9.00 – 16.00 HOD.  

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
 Odborné vedení semináře: MUDr. Dagmar Jírová, CSc., vedoucí NRC pro kosmetiku a Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Státní zdravotní ústav, Praha
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Úvod a legislativní novinky v oblasti kosmetických přípravků
 • Aktuální závazná legislativa
 • Vymezení kosmetického přípravku
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Požadavky na informační dokumentaci, Information file
 • Omezení pro složení přípravku
 • Nanomateriály
 • Zkoušky na zvířatech
 • Označování na obale
 • Aktuální regulace aktivních látek v přílohách nařízení 1223/2009
MUDr. Dagmar Jírová, CSc., vedoucí NRC pro kosmetiku a Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti,
Státní zdravotní ústav, Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Povinnosti odpovědné osoby / distributora při uvádění kosmetického přípravku na trh
 • Vymezení povinných osob
 • Odpovědné osoby: výrobce/dovozce/kdy distributor?
 • Povinnosti odpovědných osob
 • Povinnosti distributora
 • Identifikace v distribučním řetězci
 • Nebezpečné výrobky: povinnosti odpovědných osob a distributora
 • Dozor na trhu
 • Brexit a jeho dopad na trh kosmetických přípravků
MUDr. Dagmar Jírová, CSc., vedoucí NRC pro kosmetiku a Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti,
Státní zdravotní ústav, Praha
11.30 hod. Tvrzení u kosmetických přípravků
 • Legislativní rámec vztahující se k tvrzení na obalech kosmetických přípravků
 • Vymezení hraničních výrobků
 • Nařízení 655/2013
 • Pokyny k nařízení 655/2013
 • Správný postup pro doložení důkazu o tvrzení
RNDr. Hana Bendová, Ph.D., Pracoviště laboratoří biomedicíny, NRC pro kosmetiku, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Státní zdravotní ústav, Praha
12.20 hod.Společný oběd
13.20 hod. Povinné části labelingu KP – povinnosti odpovědné osoby vs. povinnosti distributora
 • Povinné body labelingu podle čl. 19 Nařízení – přehled
 • Příklady problémů a častých chyb
  • u značení odpovědné osoby
  • u značení Ingredients
  • u varování na produktech – povinná versus nepovinná
  • u značení data minimální trvanlivosti
  • u KP ze zemí původu mimo EU
 • Povinnosti kontroly labelingu pro distributory KP
Nejčastější problémy s notifikací KP do CPNP – příklady nejčastějších problémů z praxe
 • Změny v ECAS a jak je provést
 • Změna lokálního administrátora
 • Validace přístupu do CPNP pro organizaci / přistupující firmy / osoby
 • Provádění změn u organizace / osob v SAAS
 • Provádění změn údajů o organizaci / kontaktních osobách v CPNP
 • Proexpirované / ztracené heslem
 • Aktualizace /oprava notifikovaného přípravku v CPNP
 • Distributorská notifikace – kdy a proč
 • Vyhledávání KP a odpovědných osob v CPNP
 • Hromadné přesuny KP na jinou odpovědnou osobu – např. pro brexit  
Ing. Kateřina Jaklinová, konzultantka, Teplice
15.00 hodPřestávka na kávu
15.20 hod. Bezpečnost kosmetických přípravků - kosmetovigilance
 • Kosmetovigilance - definice, legislativa, cíle
 • Kde uvádět informace o závažných nežádoucích účincích, hodnocení příčinné souvislosti s použitým kosmetickým přípravkem
 • Notifikace závažného nežádoucího účinku
 • Následné činnosti odpovědné osoby a orgánu dozoru
 • Nebezpečné přípravky a jejich notifikace do rychlého systému RAPEX
Ing. Miroslav Kapoun, Odbor Ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Praha
16.00 hod. Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   19.04.2019        9.900,- Kč + DPH

základní                    od    20.04.2019      11.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

Hotel Holiday Inn, Na Pankráci 1684/15, Praha 4

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná