Kybernetická rizika ve finančních institucích

seminář

Termín
úterý, 21.5.2019 900 - 1545
Místo
Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

TÉMATA SEMINÁŘE

 • Aktuální legislativní změny a jejich dopad na ochranu dat ve finančních institucích
 • Jak se bránit vlnám phishingu, novým bezsouborovým variantám ransomware a bankovního malware?
 • Jak se nejlépe poučit z kybernetických hrozeb a incidentů u nás a ve světě?
 • Hlavní nástrahy mizejícího perimetru - optimalizujte náklady i úsilí
 • Jak zajistit zabezpečený cloud, virtualizovanou infrastrukturu a distribuovaná prostředí

 

ÚTERÝ 21. KVĚTNA 2019, 9.00 – 15.15 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopad na finanční instituce
 • Seznámení s aktuální legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti a její dopad na finanční instituce
 • Povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Kritická informační infrastruktura (KII) a významné informační systémy (VIS) a jejich určení a povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Provozovatel základní služby (PZS), poskytovatel digitální služby, provozovatel informačního systému a jejich určení a povinnosti podle  zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Změny zavedené novelami zákona o kybernetické bezpečnosti a změny prováděcích právních předpisů
Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní centrum kybernetické bezpečnosti, Brno
10.10 hod.  Přestávka na kávu
10.30 hod.  Změna paradigmatu security ve světle nových IT trendů 
 • Jak má fungovat Cyber Security v prostředí kde zítra znamená již včera?
 • Jsou stále přínosné IT standardy řízení IT jako COBIT/ NIST/ ISO/ISMS?
 • Stihneme je naimplementovat dříve, než hackeři vymyslí nový vektor útoku na naše data?  
 • Má CISO zakazovat, nebo povolovat?
Radek Valenta, Information Security, Information Management, Komerční banka, a. s., Praha
11.30 hod. Aktivní obrana proti kybernetickým útokům v resortu Ministerstva financí
 • Techniky, taktiky a procedury sofistikovaných útočníků
 • Reaktivní, proaktivní a aktivní obrana
 • Odraz východní filozofie v kybernetické bezpečnosti
 • Fabulace, scénáře, postupy
 • Hacking Back
 • Catch the Hacker - video prezentace
Ondřej Nekovář, CISO, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Praha
Jan Pohl, Senior analyst, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Praha
12.30 hod.Společný oběd
13.45hod. Kyberkriminalita v pojišťovnictví
 • Tři pilíře řízení počítačových rizik:
    - zapojení managementu firmy
    - důraz na fyzickou kybernetickou ochranu firmy
    - pojištění kybernetických rizik
 • Investice do ochrany perimetru a zabezpeční dat vs.náklady na vyplacení vyděračů a osvobození počítačů
 • Identifikace a hodnocení aktiv a rizik
 • Stanovení kritérií pro hodnocení hrozeb a zranitelností
 • Prohlášení o aplikovatelnosti, plán zvládání rizik, přínosy opatření
 • Jak optimálně zpracovat bezpečnostní politiku
 • Řešení kybernetických incidetů
15.45 hod.Závěr semináře u kávy

 

Cena

zvýhodněná               do   17.05.2019        9.900,- Kč + DPH

základní                    od    18.05.2019      11.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

 

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Kybernetická rizika ve finančních institucích