Ochrana osobních dat ve finančních institucích

seminář

Termín
středa, 30.1.2019 900 - 1600
Místo
Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

TÉMATA SEMINÁŘE 

 • Praktické dopady GDPR na finanční instituce aneb největší změny po květnu 2018
 • Aplikace nařízení na interní procesy a systémy
 • Data Protection Officer a jeho úloha
 • Souhlas se zpracováním údajů v novém režimu
 • Právo na přístup a nutnost zmapování umístění všech uchovávaných údajů
 • Přenositelnost a jeho rozsah
 • PIA - kdy má své opodstatnění
 • Právo na výmaz a omezení zpracování v praxi
 •  

STŘEDA 30. LEDNA 2019, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Regulatorní rámec ochrany osobních údajů
 • Dosavadní a předpokládaný vývoj, adaptace právního řádu ČR, legislativní a implementační práce, aktivity ÚOOÚ
 • Dohled na evropské a národní úrovní, spolupráce a jednotnost
 • Působnost  a základní principy GDPR
 • Přístup založený na riziku, seznam rizikových zpracování pro DPIA
 • Kodexy chování a certifikace - aktuální stav a předpokládaný vývoj
Mgr. Bc. David Burian, vedoucí oddělení akreditací a předávání údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha
10.20 hod.  Přestávka na kávu
10.40 hod.  Praktické zkušenosti s ochranou dat v bankovnictví - case study
 • Co se změnilo po květnu 2018?
 • Souhlas se zpracováním údajů v novém režimu
 • PIA, kdy má své opodstatnění
 • Právo na přístup a nutnost zmapování umístění všech uchovávaných údajů
 • Právo na výmaz a omezení zpracování v praxi
Ing. Zdeněk Blažek, PhD. CISM, Vice President, Security Manager, COMMERZBANK AG Praha
12.00 hod.Společný oběd
13.00 hod. Ochrana dat v pojišťovnictví - case study
 • Subjekty údajů v pojišťovnictví                                                                          
 • Aktuální vývoj u souhlasů se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů v pojišťovnictví
 • Práva subjektů údajů dle GDPR a jejich implementace
 • Vztahy se zpracovateli osobních údajů a dopady na ně
 • Vliv GDPR na vnitřní procesy a uspořádání v pojišťovně
 • „Skupinový“ útvar DPO v praxi
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Data Protection Officer jeho role a postavení ve společnosti
 • Zodpovědnost, role a postavení pověřenců (DPO) ve společnosti
 • Náplň práce a hlavní činnost
 • Kvalifikace pověřenců (DPO) a proškolení dalších osob
 • Určení zaměstnance jako pověřence - ne/lze?
 • Jmenování DPO
 • Interní nebo externí DPO
 • Kdo a kdy může (DPO) odvolat
 • Smlouva o službách
 • Revize pracovní smlouvy
RNDr. Karel Neuwirt, Konzultant pro ochranu osobních údajů, Praha
16.00 hod. Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   25.01.2019        9.900,- Kč + DPH

základní                    od    26.01.2019      11.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Ochrana osobních dat ve finančních institucích