Správná distribuční praxe léčivých přípravků

Seminář

Termín
čtvrtek, 30.5.2019 900 - 1700
Místo
Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

ČTVRTEK 30. KVĚTNA 2019, 9.00 – 17.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
 Odborné vedení semináře: MVDr. Vratislav Krupka, kvalifikovaná osoba, MOVIANTO Česká republika, s.r.o., Brno
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Aktuální trendy v oblasti distribuce léčivých přípravků
RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA , Associate Director, Offering Management, IQVIA Solutions a.s., Praha
9.50 hod. Pohled distributora léčiv na současnou distribuční praxi
Přednášející kontaktován
10.30 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod. Aktuální vývoj lékového trhu a internetový výdej léčiv
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Head of Pharmaceutical and Healthcare Practice, PwC Legal - Česká republika, Praha
11.40 hod. Aktuální problematika distribuce léčiv z pohledu SÚKL
 • Legislativní změny v oblasti distribuce  - zákon č. 44/2019, zákon č. 66/2017 a navazující novela vyhlášky 229/2008 Sb.
 • Ochranné prvky a doporučené postupy pro ověřování, hlášení neúspěšného ověření OP a dosavadní zkušenosti
 • Brexit a jeho dopady do distribuce léčiv
Mgr. Apolena Jonášová, ředitelka Sekce dozoru, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
12.30 hod.Společný oběd
13.30 hod. Pohled MZ ČR na legislativu týkající se distribuce léčivých přípravků  
 • Legislativní rámec týkající se distribuce léčiv - aktuální a připravované změny
     - novela zákona o léčivech
     - novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
     - vyhláška č. 252/2018 Sb. o výrobě a distribuci léčiv - hlášení distributorů, cena původce
 • Problematika dostupnosti léčiv
     - reexporty - jaká je současná situace, výpadky léčiv na trhu a další plány MZ
     - seznam přípravků zakázaných pro reexport, statistiky a vydané zákazy distribuce léčiv MZ ČR
     - mimořádná úhrada léčiv
     - koncepce emergentního systému a její vývoj
 • Ochranné prvky na obalech léčivých přípravků
     - legislativní rámec
     - mimořádná opatření MZ ČR - pokyny k obsahu žádosti
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
14.30 hod. Problematika FMD z pohledu lékárníků
PharmDr. Martin Kopecký, PhD., člen Představenstva, Česká lékárnická komora, Praha
15.10 hodPřestávka na kávu
15.30 hod. Protipadělková směrnice v ČR a EU v praxi
 • Aktuální informace k FMD
 • Ostrý provoz systému v praxi, ověření a vydání léčivého přípravku
 • Časté alerty aneb výskyt chyb v systému - co mohou v praxi způsobit a jak je řešit?
     - neověření 2D kódu, poškozený ATD, závada v jakosti LP, vyřazení léčiva, likvidace, verifikace vrácených léčiv z lékáren, atd.
     - potvrdí se výskyt padělku
 • Ne/funkčnost čteček 2D kódů
 • Kontrola zajištění kvality
 • Další plány a harmonogram projektu
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) a výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
16.15 hod. Panelová diskuze nad hlavními problémy distributorů léčiv
 • Zkušenosti z implementace FMD
 • Emergentní systém a dostupnější léky pro pacienty?
 • Povinnost hlášení distributorů - jaké potíže v praxi máme a jak je řešíme?
Odborné vedení diskuze: MVDr. Vratislav Krupka, kvalifikovaná osoba, MOVIANTO Česká republika, s.r.o., Brno  

Panelisté:
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) a výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
RNDr. Olga Hanzlíčková, Odborný ředitel pro farmacii, PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., Praha
Mgr. Ilona Sadílková, Quality Assurance Manager/Qualified Person, ROCHE s.r.o., Praha
 
PharmDr. Jiří Sova, QA & LM, PHARMOS, a.s., Hradec Králové
17.00 hod. Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   24.05.2019        10.900 Kč + DPH

základní                     od   25.05.2019        12.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Správná distribuční praxe léčivých přípravků