Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018

Konference

Termín
středa, 1.11.2017 900 - 1700
Místo
Don Giovanni Hotel Prague, Vinohradská 157a, Praha

Témata konference

 • Plány a finanční zdroje českého zdravotnictví v roce 2018
 • Aktuální i připravované legislativní novinky a jejich dopad na řízení zdravotnických zařízení
 • Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018 a změny oproti roku 2017
 • Předpokládaný vývoj regulace a úhrad centrové léčby
 • Smluvní praxe zdravotních pojišťoven
 • Aktuální projekty elektronického zdravotnictví - eRecept a elektronická preskripce 
 • Praktické dopady legislativních změn z roku 2017 na zdravotnická zařízení 

STŘEDA 1. LISTOPADU 2017, 9.00 - 17.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů ke konferenci
 Odborné vedení konference: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav, 2. LF UK, Praha
9.00 hod. Zahájení konference
9.10 hod. České zdravotnictví v roce 2018
 • Jaké jsou jeho hlavní problémy a jaké se nabízejí možnosti jejich řešení
 • Jaké změny můžeme očekávat v oblasti léčiv, zdravotních prostředků, zdravotního pojištění a v poskytování zdravotních služeb?
 • Dočkáme se vymezení rozsahu péče hrazené veřejným zdravotním pojištěním?
 • Jakou roli budou hrát soukromé prostředky v našem zdravotnictví?
MUDr. Pavel Vepřek, Iniciativa za moderní zdravotnictví
9.50 hod. Aktuální i připravované legislativní novinky a jejich dopad na řízení zdravotnických zařízení
Přednášející osloven
10.20 hod. Přestávka na kávu
10.40 hod.  Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018
 • Porovnání výše úhrad pro rok 2017 a 2018
 • Nejdůležitější změny úhradové vyhlášky od 1. 1. 2018
 • Úhrady ambulantní péče
 • Očekávaný dopad ÚV 2018 na chování poskytovatelů a plátců
 • Projekt DRG-restart -  aktuální situace, možnosti využití
Ing. Helena Rögnerová, ředitelka, Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
11.25 hod. O financování a regulaci (nejen) zdravotní péče v roce 2018 z pohledu Svazu zdravotních pojišťoven ČR
 • Úhradová vyhláška pro rok 2018 a změny oproti roku 2017 pohledem zaměstnaneckých pojišťoven
 • Předpokládaný vývoj nákladů centrové léčby s novou vyhláškou
 • Smluvní praxe zdravotních pojišťoven – léková oblast
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
12.15 hod. Úhrady v roce 2018 z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny
 • Úhradové mechanismy
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2018
 • DRG
Ing. Jiří Mrázek, MBA, Ředitel odboru úhrad zdravotní péče, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha
12.55 hod.Společný oběd
13.45 hod.  Souhrn novinek a právních aktualit v oblasti cen a úhrad léčiv i zdravotnických prostředků
 • Změny v referenčním koši pro účely stanovení maximální ceny LP
 • Snižování cen podobných léčivých přípravků
 • Nález Ústavního soudu a nové úhradové mechanismy zdravotnických prostředků
 • Dopad novely zákona o registru smluv do praxe
 • Snížení limitu započitatelného doplatku
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Head of Pharmaceutical and Healthcare Practice, PwC Legal - Česká republika, Praha
14.30 hod. Předpokládaný vývoj regulace a úhrad centrové léčby
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, tajemník ministra, Ministerstvo financí ČR, Praha
15.15 hod.Přestávka na kávu
15.40 hod. Obratové finanční bonusy z pohledu dodavatele a zdravotnického zařízení
Mgr. Filip Vrubel, Managing Associate, Pharma Specialist, Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha
16.15 hod. Postup a otevřené otázky implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví  
Ing. Martin Zeman, Ředitel odboru informatiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
17.00 hod. Závěr konference

 

Cena

zvýhodněná     do  25.10.2017     10.900,- Kč + DPH

základní           od  26.10.2017     12.900,- Kč + DPH

Cena konference zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

Don Giovanni Hotel Prague, Vinohradská 157a, Praha

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018