Trendy v platebním styku 2019

konference

Termín
středa, 27.2.2019 900 - 1650
Místo
Praha

TÉMATA KONFERENCE:

 • Platební styk a regulace v praxi
 • Návrh nařízení o snížení poplatků za přeshraniční platby
 • Open Banking - mají banky dveře otevřené?
 • Multibanking - výhody a úskalí
 • Okamžité platby - chytřejší, rychlejší, lepší?

 

STŘEDA 27. ÚNORA 2019, 9.00 – 16.50 HOD.

 

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů ke konferenci
9.00 hod. Zahájení koncerence
9.05 hod.  Platební styk a regulace v praxi
 • Služby třetích stran - rovnováha mezi otevřeností a ochranou dat
 • Sporné výklady RTS
 • FinTech regulace a její vliv na poskytovatele platebních služeb
 • Akční plán FinTech
9.50 hod.   Návrh nařízení o snížení poplatků za přeshraniční platby a konverzi měny
Úvodní slovo:
 • Současný stav vyjednávání a očekávaný harmonogram účinnosti
 • Požadavky na zvýšení transparentnosti v případě poplatků za konverzi měny při platebních transakcích
Navazující panelová diskuze:
 • Očekávaný dopad na tuzemské banky a platební instituce
 • Jak banky nahradí ztráty vyplývající ze změn poplatkování úhrad v rámci EU
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Multibanking - výhody a úskalí
11.05 hod. Pohled z třetí strany 
 • Jaké vlastnosti musí mít nové služby a technologie, aby přinesly zajímavou přidanou hodnotu pro zákazníka
 • Jaké nové typy služeb dávají z pohledu PSD2 a FinTech obchodní smysl
 • Otevření celého bankovního API novým subjektům – jaká jsou pro a proti
12.00 hod.Společný oběd
13.10 hod. Okamžité platby - chytřejší, rychlejší, lepší?
 • Aktuální situace instant payments v ČR
 • Instantní platby a jejich dopad do bankovních procesů a produktové nabídky
 • Služba TIPS a její očekávaný vliv na rozvoj okamžitých plateb
13.50 hod. Trendy v platebních službách na Slovensku  
 • Vliv PSD2 a další legislativy na slovenský platební styk
 • Instant payments na Slovensku a v eurozóně
14.30 hod.Přestávka na kávu
14.50 hod. Přijímání platebních karet u obchodníků
 • Stále existující překážky např. podmiňování přijímání PK až od určité částky či požadování úplaty za přijetí PK
 • Jak se může spotřebitel bránit?
 • Nabízení služby DCC
15.50 hod. Kybernetické hrozby v platebním styku  
 • Typy útoků
 • Vektory útoků (phishing, vishing, SMSshing)
 • Hrozby (malware, hacking, DDoS, data leakage)
 • Malware (ransomware, cryptojacking, bezsouborový malware)
 • Útoky na klienty bank (internetbanking,  smartbanking)
 • Bezpečnostní opatření organizační a technické povahy
16.50 hod. Závěr konference
 Účast na konferenci přislíbili tito přednášející:  
Ing. Tomáš Hládek, Česká bankovní asociace, Praha
Jakub Komenda, Head of Mobile Banking & Experience, MONETA Money Bank, a.s., Praha  
Michal Vodrážka, odbor regulace platebního styku a finančních inovací, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka, Praha  
Denisa Wimmerová Šnebergrová, manažer útvaru bezhotovostní platební styk, Česká spořitelna, a.s., Praha

 

V současné době probíhá příprava programu a oslovování přednášejících. Sledujte naše webové stránky!!

 

Cena

zvýhodněná               do   20.2.2019         10.900,- Kč + DPH

základní                    od    21.2.2019         12.900,- Kč + DPH

Cena konference zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

**** hotel v centru Prahy

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Trendy v platebním styku 2019