Zákon o distribuci pojištění v praxi

seminář

Termín
středa, 3.4.2019 900 - 1530
Místo
Praha

TÉMATA SEMINÁŘE

 • Směrnice IDD a zákon o distribuci pojištění v praxi
 • Provize a odbytné aneb odměňování a střety zájmů při distribuci pojištění
 • Jak (s)právně komunikovat se zákazníky?
 • Nové povinné zkoušky a udržování odbornosti
 • IDD, MiFID a PRIIPS

Seminář je určen pro pracovníky pojišťoven, pojišťovací zprostředkovatele a odbornou veřejnost

 

STŘEDA 3. DUBNA 2019, 9.00 – 15.30 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Transpozice směrnice IDD a zákon o distribuci pojištění
 • Hlavní změny, které přináší zákon o distribuci pojištění
 • Dopad zákona na pojistný trh
      - Požadavky na odbornost a sankce
      - Rozdělení odpovědnosti mezi pojišťovnou a distributorem
      - Úprava konfliktu zájmů a její dopady na interní poměry a vztahy pojišťoven, včetně odměňovacích schémat
 • Co pro IŽP znamenají dvojkolejné informační povinnosti podle IDD a PRIIPs?
 • Je IDD jen okopírovaný MiFID nebo i něco navíc?
10.20 hod.  Přestávka na kávu
10.40 hod.  Rozdělení odpovědnosti mezi pojišťovnou a distributorem v souvislosti s dopady na řízení kvality distribuční činnosti
11.00 hod. Zkušenosti s IDD na Slovensku
12.00 hod.Společný oběd
13.10 hod. IDD v distribuci a prodejních procesech životního pojištění inspirace z praxe
 • Co přinesly úvodní měsíce platnosti IDD pro finanční zprostředkování?
 • Jak nová právní úprava ovlivnila pojišťovny a finanční agenty?
 • Jak změny vnímají klienti?
14.10 hod. Přestávka na kávu
14.30 hod. IDD a jeho dopad na neživotní pojištění inspirace z praxe
 • Jaký je výsledný stav regulace flotilového pojištění?
 • IDD a pojištění majetku
15.30 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   29.03.2019        9.900,- Kč + DPH

základní                    od    30.03.2019      11.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

4* hotel v centru Prahy

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zákon o distribuci pojištění v praxi