Zdravotnické prostředky aktuálně a přehledně

Seminář

Termín
úterý, 31.10.2017 900 - 1630
Místo
Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha

Ceny a úhrady ZP - Evropská nařízení - Údržba a školení - Dopady do praxe

Ústavní soud klíčovým rozhodnutím zrušil dne 7. června 2017 část zákona o zdravotním pojištění týkajícího se úhrady zdravotnických prostředků. Jaký dopad bude mít rozhodnutí na trh zdravotnických prostředků? Jaké možnosti stanovení výše úhrady konkrétního prostředku jsou ve hře? Jaký bude osud číselníků, které nastavují systém”falešného nadstandardu”?

Dne 5. dubna 2017 byla Evropským parlamentem přijata evropská nařízení ke zdravotnickým prostředkům. Jaké dopady mají nařízení 6 měsíců po přijetí do praxe jednotlivých subjektů? Jaké jsou zásadní změny, kterých se nová nařízení týkají?

11. října 2017 byla Senátem schválena dlouho očekávaná novela zákona o zdravotnických prostředcích týkající se zjednodušení procesu odborné údržby a oprav ZP. Nyní se čeká jen na podpis prezidenta ČR. Jaké změny Vás v oblasti servisu a školení čekají?

Získejte informace o dalších aktuálních a připravovaných legislativních novinkách dopadajících na oblast ZP! Nenechte se zaskočit kontrolou SÚKLu, připravíme Vás! Přijďte na náš seminář komunikovat s odbornými přednášejícími a získejte osvědčení o jeho absolvování! Těšíme se na Vás.

ÚTERÝ 31. ŘÍJNA 2017, 9.00 - 16.30 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod. Změny systému stanovení výše úhrad ZP v ČR - dopad rozhodnutí ÚS na dodavatele zdravotnických prostředků
 • Klíčové rozhodnutí Ústavního soudu o úhradě ZP a jeho dopady
 • Stávající praxe číselníků ZP v „přechodném období“
 • Možnosti nastavení úhradových systémů pro ambulantní ZP a nemocniční ZP – z jakých principů vycházet
 • Dopady Nálezu ÚS na systém úhrad jako celek – čas pro nový zákon o veřejném zdravotním pojištění?
Mgr. Martin Dymáček, advokát, Dymáček Legal, Praha
10.10 hod.Přestávka na kávu
10.30 hod.  Aktuální i připravované legislativní novinky v oblasti zdravotnických prostředků a jejich dopad na do praxe
 • Aktuální právní novinky v oblasti zdravotnických prostředků
 • Novela zákona o zdravotnických prostředcích - schválena dne 11.10.2017 Senátem
 • Novela zákona o registru smluv - zaměřeno na zdravotnické prostředky
 • Slevy a bonusy v praxi zdravotnických prostředků
 • Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí cenového zvýhodnění
 • Jaké dopady z těchto změn vyplývají pro dodavatele zdravotnických prostředků?
 • Jaké další legislativní postupy se připravují?
Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2Martins Legal, Praha
11.10 hod. Dopady evropských nařízení do oblasti zdravotnických prostředků
 • Přehled změn evropské legislativy v oblasti zdravotnických prostředků; jejich přínos
 • Konkrétní dopady nařízení EU na jednotlivé subjekty
 • Harmonogram přechodných ustanovení
 • Sankce
 • Dozor nad trhem
 • UDI - jednoznačný identifikátor zdravotnického prostředku
 • Význam EUDAMEDu a registrace zdravotnických prostředků
 • Nová pravidla činnosti notifikovaných osob
Ing. Eva Orendášová, nezávislý expert v oblasti zdravotnických prostředků
12.50 hod.Společný oběd
13.50 hod. Jak se připravit na kontrolu SÚKLu?
 • Základní povinnosti dodavatele zdravotnického prostředku ve vztahu k SÚKLu
 • Okruhy činností a aktivit dodavatele ZP, které podléhají kontrole SÚKLu
 • Kontrola SÚKLu a její zahájení – náležitosti a jak se na kontrolu připravit
 • Průběh samotné kontroly – co vše může být kontrolováno, jaké jsou pravomoci kontrolorů SÚKLu a jak projít kontrolou co možná nejlépe
 • Závěr kontroly - možná obrana proti závěrům kontroly
 • Nejčastější nedostatky
Mgr. Martin Dymáček, advokát, Dymáček Legal, Praha
14.50 hod. Přestávka na kávu
15.10 hod. Údržba zdravotnických prostředků a školení
 • Novela zákona o zdravotnických prostředcích - schválena Senátem
 • Možné úspory, které novela zákona přinese
 • Zjednodušení odborné údržby a opravy ZP
 • Bezpečnostně technické kontroly a opravy vlastními silami?
 • Školení pracovníků o používání a obsluze přístrojů, zplnomocnění školící osoby
 • Biomedicínský technik ve zdravotnických zařízeních - technické kontroly, revize, servis, školení zaměstnanců (souhlas a školení výrobce)
Ing. Petr Šmídl, CSc., předseda, CZEDMA - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, Praha
16.30 hod. Závěr semináře

Máte na naše přednášející konkrétní dotaz? Rádi Vám jej na semináři zodpoví. Zašlete nám jej, prosím, do 25.10.2017 na email

Cena

zvýhodněná     do  27.10.2017     7.900,- Kč + DPH

základní           od  28.10.2017     9.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zdravotnické prostředky aktuálně a přehledně