Nová európska AML legislatíva

Online seminár

Termín
úterý, 7.2.2023 900 - 1600
Místo
virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

...a jej vplyv na slovenské finančné inštitúcie

 

TÉMATA SEMINÁRA: 

 • AML európsky legislatívny balíček a AMLA
 • Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia
 • AML legislatíva a jej dopad na poisťovací sektor
 • Zmena procesu identifikácie a kontroly klienta

 

UTOROK 7. FEBRUÁRA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Otvorenie virtuálnej miestnosti
9.00 hod.Úvod seminára
9.10 hod.AML európsky legislatívny balíček
 • Aktuálny vývoj AML/CFT opatrenia v FATF a EU
 • Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia
 • Vznik európskeho dohľadového orgánu (AMLA)
 • Transpozícia do slovenského právneho systému – vývoj legislatívy
 • Povinnosti povinných osôb
 • Sankcie za nesplnenie povinností PO – charakteristika, aktuálny vývoj
Anikó Gőghová, advokát, AGAK s.r.o., Bratislava
10.20 hod.Prestávka na kávu
10.40 hod.  Zamerané na Cyber laundering
 • Vzťah medzi Cybercrime a cyber-laundering
 • Ako sa na Cybercrime pozerá 6. AMLD
 • Cyber laundering a jeho fáze
 • Prečo je kyberpriestor často využívaný na pranie peňazí?
 • Cyber-laundering verzus “tradičné” pranie peňazí
 • Ako správne vyhodnotiť varovné signály?
 • Úzke miesta a oblasti s najvyšším rizikom
 • Prevence cyber launderingu
 • Compliance a Cybersecurity  
Lukáš Poznar, DiS. Compliance advisor, Československá obchodní banka, a.s., Praha
12.00 hod.Prestávka na obed
13.00 hod. Opatrenia proti legalizácii výnosov a financovania terorizmu v nebankovom sektore v svetle pripravovaných predpisov
 • Pôsobnosť AML/CFT legislatívy v nebankovom prostredie
 • Systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení k naplneniu povinností v oblasti AML
 • Uplatňovanie medzinárodných sankcií v nebankovom sektore
 • Spolupráca s orgánmi dohľadu
Mária Potančoková, Fintech lawyer, compliance & payment consultant, Bratislava
14.00 hod.Prestávka na kávu
14.20 hod. Inovatívny AML/CTF best practice prístup reflektující nové legislatívne výzvy
 • Best practice koncept riadenia KYC/CDD
 • KYC onboarding/review vs risk based prístup
 • Inovatívné aplikačné KYC/CDD riešenia
 • Moderné technológie v dištančnej identifikácií
 • Postupy na detekciu podozrivých obchodov
 • Nástroje používané pri vyhodnotení podozrivých obchodov (RPA + vizualizácia)
 • Prípadové štúdie
Ján Gallo, CAMS, CAMS-RM, CSS, PRINCE2, compliance risk manager, Tatra banka, a.s., Bratislava
Juraj Karas, CAMS, fraud officer, Tatra banka, a.s., Bratislava
16.00 hod.Ukončenie seminára

 

Cena                                                            435 EUR + DPH                                                        

Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.

 

  

Miesto konania

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Nová európska AML legislatíva