Aktuálne z oblasti farmakovigilancie SR

Seminár

Termín
středa, 16.10.2019 900 - 1545
Místo
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

TÉMY SEMINÁRA:

 • Najnovšie informácie a legislatívne zmeny vo farmakovigilančnom systéme
 • Systémy riadenia rizík a bezpečnosť liečiv
 • Správna farmakovigilančná prax - zmeny a novinky pre rok 2019 a 2020
 • Farmakovigilančná inšpekcia a audit
 • Systém EudraVigilance a hlásenia

 

STREDA 16. OKTÓBRA 2019, 9.00 - 15.45 HOD.

Od 8.30 hod. Registrácia a výdaj podkladov k semináru
9.00 hod. Otvorenie seminára
9.10 hod.  Najnovšie informácie a legislatívne zmeny vo farmakovigilančnom systéme
 • Aktuálna legislatíva SR a EÚ, ďalšie predpisy upravujúce farmakovigilanciu 
 • Povinnosti zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii z hľadiska farmakovigilancie
 • Spolupráca národných agentúr a EMA
 • Webový portál EMEA
 • Webový portál ŠÚKL
Ing. Silvia Vantrubová, Country Safety Lead, Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Bratislava
10.00 hod.  Prestávka na kávu
10.20 hod.  Systémy riadenia rizík a bezpečnosť liečiv 
 • EÚ - Risk Management Plan - čo obsahuje a prečo je zostavovaný? 
 • Aktívne riadenie rizík liečivých prípravkov ako trend vo farmakovigilancii 
 • RMP so zameraním na rozdiel rizík v RMP a PSUR
 • Interná a externá komunikácia v rámci firmy a regulačného prostredia 
 • Rutinná komunikácia – SPC a PIL 
 • Spôsob monitoringu výsledkov opatrenia na minimalizáciu rizík - zákon 362/2011, par.68 - musí to byť vždy len PASS štúdia?
MUDr. Michal Pohl, CSc., Pharma-Service International s.r.o., Praha
11.20 hod. Správna farmakovigilančná prax - zmeny a novinky pre rok 2019 a 2020
 • Guideline pre GVP
 • Funkčnosť a compliance farmakovigilančného systému 
 • Pharmacovigilance System Master File
 • Farmakovigilančné dokumenty
 • Kvalifikovaná osoba zodpovedná za farmakovigilanciu
 • Procesy a quality assurance
Prednášajúci kontaktovaný
12.30 hod.Spoločný obed
13.30 hod. Farmakovigilančná inšpekcia a audit 
 • Vnútorný audit 
 • Externý audit 
 • Právna platforma farmakovigilančných inšpekcií 
 • Typy inšpekcií 
 • Príprava na farmakovigilančnú inšpekciu ŠÚKL, EMA, FDA 
 • Inšpektované oblasti 
 • Vlastný priebeh kontroly 
 • Najčastejšie nedostatky, ich klasifikácia a sankcie - príklady z praxe
PharmDr. Jana Funtaľová, Country Safety Head, sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o., Bratislava
14.20 hod. Nový systém EudraVigilance a Brexit
 • Zjednodušenie systému hlásenia NÚ
 • EV stakeholder change management plan
 • EVDAS
 • Stav po adaptácii EV systému podľa nových požiadaviek FV legislatívy EÚ - aké sú reálne dopady zmien legislatívy?
 • Príklady z praxe
 • Brexit – ako ho vidia EMA a MHRA
PharmDr. Jan Kolouch, Head of ICSR Management Unit/Pharmacovigilance director, PrimeVigilance Ltd., Praha  
15.45 hod.Ukončenie seminára

 

Prihláste sa na seminár a získajte najaktuálnejšie informácie z oblasti farmakovigilancie využiteľné vo svojej praxi a osvedčenie o Vašej účasti na seminári!

 

Cena

zvýhodnená              do     11.10.2019        365 EUR + DPH

základná                    od    12.10.2019        420 EUR + DPH

Cena seminára zahŕňa vstup na akciu, dokumentáciu, obed, nápoje a občerstvenie a je stanovená na jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE v cene zahrnuté.

 

Místo

Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Aktuálne z oblasti farmakovigilancie SR