AML - aktuální regulatorní požadavky a výzvy

seminář

Termín
úterý, 19.11.2019 900 - 1600
Místo
Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 • Aktuální vývoj právního rámce pro AML
 • Implementace směrnice AML, transpoziční zákon a legislativa ČR
 • Povinnosti povinných osob, problematika skutečných majitelů
 • Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v pojišťovacím sektoru
 • Opatření proti praní špinavých peněz v praxi

 

ÚTERÝ 19. LISTOPADU 2019, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Aktuální vývoj právního rámce pro AML
 •  Aktuální vývoj AML/CFT opatření v FATF a EU
 •  5. AML směrnice EU, transpozice do českého právního systému – vývoj legislativy
 • Registr skutečných vlastníků povinných osob
 • Povinnosti povinných osob
 • Sankce za nesplnění povinnosti PO – charakteristika, aktuální vývoj
Mgr. Viktor Kabeš, právní oddělení, Finanční analytický úřad, Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod.  Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v pojišťovacím sektoru
 • Působnost zákona č. 253/2008 Sb. v pojišťovnictví
 • 5. AML směrnice a pojišťovnický sektor
 • Hodnocení rizik v sektoru životního pojištění
 • Možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na pojistných produktech
 • Mezinárodní sankce a pojišťovnictví
Ing. Pavel Macek, Odbor compliance a interních kontrol, analytik compliance, Komerční pojišťovna a.s., Praha
12.00 hod.Společný oběd
13.00 hod. Opatření proti praní špinavých peněz v praxi 
 • AML v bankovním sektoru 
 • Hodnocení rizikovosti klienta 
 • Aktuální rizika procesu identifikace klienta zaznamenaná v praxi a způsoby jejich možného řešení
 • Kontrolní a řídící procesy
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha 
14.20 hod.Přestávka na kávu 
14.40 hod. Opatření proti praní špinavých peněz v praxi - pokračování
 • Postupy pro detekci podezřelých obchodů
 • Vyhodnocení podezřelé transakce
 • Zabezpečení produktů a služeb proti praní špinavých peněz
 • Spolupráce s dohledovými orgány 
 • Archivace - doba uchování, forma archivace
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
15.45 hod.Závěr semináře

  

 

Cena

zvýhodněná               do   15.11.2019        9.900 Kč + DPH

základní                    od    16.11.2019      11.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > AML - aktuální regulatorní požadavky a výzvy