AML ČR

Odborný seminář

Termín
středa, 20.3.2024 900 - 1600
Místo
Majestic Plaza Prague

Srdečně Vás zveme k diskuzi s odbornými přednášejícími o nových změnách a aktuálních novinkách z oblasti AML. Evropská rada a parlament v lednu dospěly k dohodě na prozatímním rozšíření pravidel EU boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Jak se nová pravidla dotknou finančního sektoru, například poskytovatelů krypto-aktiv? Představíme vývoj evropské legislativy i změny, které přináší novela zákona AML v ČR, která nyní bude projednávána v Senátu ČR. Podrobně se budeme věnovat formám a prevenci kriminality v kyberprostoru s vedoucí odboru hospodářské kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Ujasníme si povinnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing zákona)ve vztahu se zákonem AML. A na závěr si přiblížíme konkrétní praktické příklady implementace nových AML opatření zaměřená na trh s kryptoaktivy

 

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku a AMLA
 • Novela AML zákona
 • AML vyhláška ČNB č. 67/2018
 • Dohledová strategie ČNB v oblasti AML/CFT pro roky 2023–2026
 • Kriminalita v kyber prostoru
 • Zákon o ochraně oznamovatelů a AML zákon
 • AML opatření zaměřená na oblast  kryptoaktiv

 

 

STŘEDA 20. BŘEZNA 2024, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Novinky v AML legislativě v EU a ČR
 • Aktuální vývoj AML/CFT legislativy
 • Transpozice do českého právního systému
 • Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Povinnosti povinných osob ve smyslu AML zákona
Mgr. Viktor Kabeš, právník,Finanční analytický úřad, Praha 
10.35 hod.Přestávka na kávu
10.55 hod. Vývoj AML problematiky v gesci České národní banky 
 • AML vyhláška ČNB č. 67/2018
 • Dohledová strategie ČNB v oblasti AML/CFT pro roky 2023–2026
Jana Eberle Ružarovská, odbor regulace finančního trhu III, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka, Praha
11.35 hod. Kriminalita v kyberprostoru  
 • Současná rizika a trendy
 • Možnosti prevence
 • Postup při boji proti podvodnému jednání v kyberprostoru
plk. Mgr. Bc. Kateřina Zemanová, vedoucí odboru hospodářské kriminality, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Praha
12.35 hod.Přestávka na oběd
13.25 hod. Zákon o ochraně oznamovatelů a AML zákon 
 • Zákon o ochraně oznamovatelů - povinnosti příslušných osob, vnitřní oznamovací systém,  
 • Implementace whistleblowing zákona v souladu s AML
 • AML poznatky z praxe
JUDr. Lumír Schejbal, zakládající partner, advokát, SCHEJBAL&PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 
14.35 hod.Přestávka na kávu
14.50 hod. Nová AML opatření zaměřená na trh s kryptoaktivy
Mgr. František Vinopal, právník zaměřený na oblast regulace finančních služeb a předseda Česká kryptoměnová asociace
16.00 hod.Závěr semináře

Změna programu vyhrazena. 

 

 

Cena                                                      10.900 Kč + DPH                                                                                                                

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

 

Místo

Majestic Plaza Prague, Štěpánská 33, Praha 1

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná