AML - nová legislativa

Seminář

Termín
úterý, 7.3.2023 900 - 1600
Místo
Praha

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku a AMLA
 • Vztah 6. AML směrnice a AML/CTF nařízení
 • Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace v praxi
 • AML legislativa a její dopad na nebankovní sektor
 • Prevence praní špinavých peněz v bankách

 

ÚTERÝ 7. BŘEZNA 2023, 9.00 – 16.00 HOD.

 

od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  AML evropský legislativní balíček
 • Aktuální vývoj AML/CFT opatření v FATF a EU
 • Vztah 6. AML směrnice a AML/CTF nařízení
 • Vznik evropského dohledového orgánu (AMLA)
 • Transpozice do českého právního systému – vývoj legislativy
 • Povinnosti povinných osob
 • Sankce za nesplnění povinnosti PO – charakteristika, aktuální vývoj
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace v praxi
 • Ohlédnutí za vznikem novely
 • Materiální a procesní změny evidujících osob (bez skutečného majitele) 
 • Definice skutečného majitele a dopad na obchodní korporace
 • Veřejný rejstřík a automatický průpis 
 • Harmonogram přechodných ustanovení k novele a sankce za porušení povinností
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v pojišťovacím sektoru ve světle připravovaných předpisů 
 • Působnost AML/CFT legislativy na distribuční společnosti, pojišťovny a penzijní společnosti
 • Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností v oblasti AML
 • Možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu prostřednictvím pojištění a doplňkového penzijního spoření
 • Uplatňování mezinárodních sankcí v nebankovním sektoru
 • Spolupráce s orgány dohledu
14.00 hod.Přestávka na kávu
14.20 hod. Změna procesu identifikace a kontroly klienta dle nové legislativy v praxi
 • AML v bankovním sektoru 
 • Hodnocení rizikovosti klienta 
 • Zavedení nových způsobů distanční identifikace
 • Zesílená identifikace a kontrola klienta 
 • Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně spolehlivými metodami
 • Kontrolní a řídící procesy
 • Postupy pro detekci podezřelých obchodů
 • Vyhodnocení podezřelé transakce
 • Zabezpečení produktů a služeb proti praní špinavých peněz
 • Spolupráce s dohledovými orgány 
 • Archivace - doba uchování, forma archivace
 • Aktuální trendy v podvodech, kyberpodvody
 • Odhalování a prevence podvodů
16.00 hod.Závěr semináře

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!  

 

Cena                           

základní                                                                10.900,- Kč + DPH                                

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

 

Místo

**** hotel v centru Prahy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná