AML - nová legislativa

Seminář

Termín
úterý, 21.11.2023 900 - 1600
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague****

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • AML evropský legislativní balíček
 • AMLA - nový úřad proti praní špinavých peněz
 • Vztah 6. AML směrnice a AML/CTF nařízení
 • Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace
 • AML legislativa a její dopad na pojišťovací sektor
 • Změna procesu identifikace a kontroly klienta 

 

ÚTERÝ 21. LISTOPADU 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva 
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  AML evropský legislativní balíček
 • Aktuální vývoj AML/CFT opatření v FATF a EU
 • Obsah a záměr AML balíčku
 • Vztah 6. AML směrnice a AML nařízení
 • Vybraná ustanovení AML nařízení
 • Vznik nového evropského AML/CFT orgánu (AMLA) a otázka dohledu
 • Chystané novely AML zákona
Mgr. Viktor Kabeš, právník, Finanční analytický úřad, Praha
11.00 hod.Přestávka na kávu
11.20 hod. Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace v praxi
 • Ohlédnutí za vznikem novely
 • Materiální a procesní změny evidujících osob (bez skutečného majitele) 
 • Definice skutečného majitele a dopad na obchodní korporace
 • Veřejný rejstřík a automatický průpis 
 • Harmonogram přechodných ustanovení k novele a sankce za porušení povinností
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v pojišťovacím sektoru ve světle připravovaných předpisů 
 • Působnost AML/CFT legislativy na distribuční společnosti, pojišťovny a penzijní společnosti
 • Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností v oblasti AML
 • Možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu prostřednictvím pojištění a doplňkového penzijního spoření
 • Uplatňování mezinárodních sankcí v nebankovním sektoru
 • Spolupráce s orgány dohledu
Mgr. Ing. Jan Klíma, manažer, Útvar bezpečnostního managementu, Tým AML a spolupráce s třetími stranami, Česká pojišťovna, Praha
14.00 hod.Přestávka na kávu
14.20 hod. Změna procesu identifikace a kontroly klienta dle nové legislativy v praxi
 • AML v bankovním sektoru 
 • Hodnocení rizikovosti klienta 
 • Zavedení nových způsobů distanční identifikace
 • Zesílená identifikace a kontrola klienta 
 • Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně spolehlivými metodami
 • Kontrolní a řídící procesy
 • Postupy pro detekci podezřelých obchodů
 • Vyhodnocení podezřelé transakce
 • Zabezpečení produktů a služeb proti praní špinavých peněz
 • Spolupráce s dohledovými orgány 
 • Archivace - doba uchování, forma archivace
 • Aktuální trendy v podvodech, kyberpodvody
 • Odhalování a prevence podvodů
16.00 hod.Závěr semináře 

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. 

 

Cena                                                          10.900,- Kč + DPH                                          

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.  

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná