AML - nová legislativa

Seminář

Termín
úterý, 7.3.2023 900 - 1600
Místo
Hotel Majestic Plaza Prague

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku a AMLA
 • Vztah 6. AML směrnice a AML/CTF nařízení
 • Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace v praxi
 • AML legislativa a její dopad na nebankovní sektor
 • Prevence praní špinavých peněz v bankách

 

ÚTERÝ 7. BŘEZNA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  AML nová legislativa
 •  AML evropský legislativní balíček - aktuální vývoj
 • Vybraná ustanovení AML nařízení
 • Vztah 6. AML směrnice a AML nařízení
 • Vznik nového evropského AML/CFT orgánu (AMLA) a otázka dohledu
 • Chystaná novela AML zákona
 • Současná právní úprava AML povinností
 • Přestupky a sankce za nesplnění povinností PO a FO
Mgr. Viktor Kabeš, právník, Finanční analytický úřad, Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod.Aktuální podoba AML vyhlášky ČNB č. 67/2018
Jana Eberle Ružarovská, odbor regulace finančního trhu II, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka, Praha
11.10 hod. Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace v praxi
 • Materiální a procesní změny evidujících osob (bez skutečného majitele) 
 • Definice skutečného majitele a dopad na obchodní korporace
 • Veřejný rejstřík a automatický průpis 
 • Harmonogram přechodných ustanovení k novele a sankce za porušení povinností
 • Aktuální evropský judikát o přístupnosti evidence skutečných majitelů
Mgr. Jana Ondrušová, advokátka, insolvenční správkyně, PURE Legal | Advokátní kancelář, Ostrava
12.20 hod.Přestávka na oběd
13.20 hod. Ochrana osobních údajů a AML
 • Základní právní rámec a relevantní zákonné úpravy 
 • Výjimky z pravidel dle zákona o ochraně osobních údajů z hlediska AML
 • Předávání osobních údajů do zahraničí z hlediska účelu AML
 • Sdílení osobních informací mezi bankami z hlediska AML společné databáze
 • Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho přístupnost ve světle GDPR
14.00 hod.Přestávka na kávu
14.20 hod. Identifikace a kontrola klienta v praxi
 • Hodnocení rizikovosti klienta
 • Proč aplikovat CDD, KYC, NCA 
 • Zavedení nových způsobů distanční identifikace
 • Zesílená identifikace a kontrola klienta 
 • Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně spolehlivými metodami
 • Kontrolní a řídící procesy
 • Postupy pro detekci podezřelých obchodů
 • Vyhodnocení podezřelé transakce
 • Zabezpečení produktů a služeb proti praní špinavých peněz
 • Spolupráce s dohledovými orgány 
 • Archivace - doba uchování, forma archivace
 • Aktuální trendy v podvodech, kyberpodvody
 • Odhalování a prevence podvodů
16.00 hod.Závěr semináře

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!  

 

Cena                                                          10.900 Kč + DPH                                

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

 

Místo

Hotel Majestic Plaza Prague, Štěpanská 33, Praha 1

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná