AML Officer - aktuálně a přehledně

Seminář

Termín
16. - 17.5.2023
Místo
Praha

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Připravované změny v AML legislativě a vývoj AML balíčku
 • Dohled a mezinárodní sankce
 • Transakční monitoring v digitální době
 • Identifikace a kontrola klienta
 • Evidence skutečných majitelů v praxi od října 2022
 • Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v nebankovním sektoru

 

Seminář je určen pro:

vedoucí a pracovníky oddělení compliance a AML

vedoucí a pracovníky právního úseku

vedoucí a pracovníky interního auditu 

vedoucí a pracovníky oddělení bezpečnosti 

vedoucí a pracovníky oddělení řízení rizik

vedoucí a pracovníky oddělení fraud managementu

 všechny kontaktní osoby pro oblast AML

 

ÚTERÝ 16. KVĚTNA 2023, 9.00 – 15.45 HOD. 

od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy
 • Novela AML zákona 
 • 5. AML směrnice a vývoj AML/CFT opatření v EU (6. AML směrnice, AML nařízení, jednotný evropský dohled)
 • Metodické pokyny a výkladová stanoviska FAÚ
 • Národní hodnocení rizik
 • Hodnocení rizik u povinné osoby
10.45 hod.Přestávka na kávu
11.05 hod.Mezinárodní sankce
 • Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
 • Sankční opatření v EU a mimo EU, sankční seznamy
 • Mezinárodní sankce v zákoně č. 253/2008 Sb.
 • Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů
 • Aktuální vývoj v oblasti mezinárodních sankcí 
12.20 hod.Přestávka na oběd
13.20 hod. Dohled regulátorů nad plněním legislativních požadavků - FAÚ MF ČR
 • Jak probíhá kontrola FAÚ MF ČR nad plněním zákona
 • Poznatky z provedených kontrol
 • Nejčastěji zjištěné nedostatky
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v nebankovním sektoru
 • Sektorová specifika plnění AML povinností v pojišťovnictví
 • Připravovaný AML balíček a jeho očekávaný dopad na pojišťovny
 • Sankční opatření v EU a mimo EU, sankční seznamy
 • Ověřování skutečných majitelů v praxi pojišťoven
 • Rizikový profil klienta - sestavení, průběžná správa a sdílení
15.45 hod.Závěr 1. dne semináře

 

STŘEDA 17. KVĚTNA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Jak vytvořit účinný a spolehlivý AML/CFT systém
 • Proč aplikovat CDD, KYC, NCA
 • Co je Risk-Based Approach a jak jej aplikovat
 • Proč je dobré mít AML risk analýzu
 • Postavení MLRO(Money Laundering Reporting Officer): jeho povinnosti  a pravomoci
 • Systém vnitřních zásad
 • Zákonné požadavky na systém vnitřních zásad a další doporučení
 • Nastavení vnitřního řídícího systému pro analýzu a řízení ML/TF rizik
 • Průběžné školení a testování zaměstnanců
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod.Identifikace a kontrola klienta
 • Subjekty identifikace a kontroly
 • Způsoby identifikace klienta
 • Možnost ověření identifikačních údajů
 • Kontrola klienta - kdy provádíme
 • Zdroj finančních prostředků a účel obchodu
 • Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly
 • Rizikový profil klienta
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Transakční monitoring v digitální době
 • Nástroje pro detekci podezřelých obchodů
 • Monitoring a detekce podezřelých obchodů 
 • Umělá inteligence (AI) v praxi transakčního monitoringu
 • Tradiční transakční monitoring vs. monitoring s využitím AI
 • Efektivita a validace modelů založených na AI
 • Zavádění modelu do praxe
14.40 hod.Přestávka na kávu
15.00 hod. Evidence skutečných majitelů v praxi od října 2022
 • Definice skutečného majitele
 • Vymezení skupiny právnických osob, které skutečné majitele ze zákona nemají
 • Vedení a obsah evidence skutečných majitelů 
 • Novinky v zápisovém řízení
 • Řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů
 • Zavedení sankcí za neprovedení zápisu a za zápis nepřesných údajů
16.00 hod.Závěr semináře

 

Účast na semináři přislíbili zatím tito přednášející:

Mgr. Viktor Kabeš, právník, Finanční analytický úřad, Praha

Mgr. Petr Korbáš, Vrchní rada, Finanční analytický úřad, Praha

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!  

 

Cena                                                    18.900,- Kč + DPH                                                                                                                                       

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

Místo

**** hotel v centru Prahy 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > AML Officer - aktuálně a přehledně