AML SR

Online seminár

Termín
středa, 17.4.2024 900 - 1600
Místo
virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Srdečne Vás pozývame na diskusiu s odbornými prednášajúcimi o vývoji EÚ a slovenskej národnej legislatívy v oblasti AML/CTF, a o očakávaných zmenách a novinkách z oblasti prania špinavých peňazí. V oblasti legislatívy aktuálne prebieha na európskej úrovni pomerne turbulentný vývoj, priblížime si aj transpozíciu nariadenia na národnej úrovni, preberieme oblasť medzinárodných sankcií a objasníme praktické príklady AML/CTF opatrení v nebankovom sektore a na záver predstavíme tému cyber launderingu a boja s podvodmi v online prostredí .

 

TÉMY SEMINÁRE:

 • AML európsky legislatívny balíček, 
 • 6. AML smernice 
 • AMLA
 • Medzinárodné sankcie
 • Nová AML/CTF opatrenia v nebankovom sektore
 • Cyber laundering

 

 

STREDA 17. APRÍLA 2024, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Otvorenie virtuálnej miestnosti
9.00 hod.Úvod seminára
9.10 hod.  AML európsky legislatívny balíček
 • Aktuálny vývoj AML/CFT opatrenia v FATF a EU
 • Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia
 • EÚ orgán  dohľadu pre AML/CFT(AMLA)
 • Transpozícia do slovenského právneho systému a legislatívnyvývoj
 • Povinnosti povinných osôb
 • Sankcie
Prednášajúci kontaktovaný
10.20 hod.Prestávka na kávu
10.40 hod. Medzinárodné sankcie v kontexte Európskej únie
 • Medzinárodné sankcie ako nástroj zahraničnej politiky (primárne sankcie, sekundárne sankcie, extrateritoriálny charakter sankcií)
 •  Sankcie na úrovni EÚ (ich právny rámec, fungovanie, aplikácie, autonómny charakter)
 • Aktuálny vývoj a budúce trendy (implementácia a aplikácia sankcií, sankcie po ruskej invázii na Ukrajinu, rozhodovacia činnosť CJEU)
JUDr. Peter Matuška PhD., LL.M., Odbor špecifických právnych vzťahov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava 
12.10 hod.Prestávka na obed
13.10 hod. Vybrané opatrenia proti legalizácii výnosov a financovaniu terorizmu v nebankovom sektore
 • Pôsobnosť AML/CFT legislatívy v nebankovom prostredie
 • Systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení k naplneniu povinností v oblasti AML (poistné zmluvy, kontrola a identifikácia)
 • Spolupráca s orgánmi dohľadu, sankcie
 • Uplatňovanie medzinárodných sankcií v nebankovom sektore
JUDr. Branislav Kozmer, riaditeľ odboru Compliance / Head of Compliance / Anti-Fraud Coordinator / AML officer, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. I  Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Bratislava  
14.20 hod.Prestávka na kávu
14.40 hod. Cyber laundering
 • Vzťah medzi Cybercrime a cyber-laundering
 • Ako sa na Cybercrime pozerá 6. AMLD
 • Cyber laundering a jeho fáze
 • Prečo je kyberpriestor často využívaný na pranie peňazí?
 • Cyber-laundering verzus “tradičné” pranie peňazí
 • Ako správne vyhodnotiť varovné signály?
 • Úzke miesta a oblasti s najvyšším rizikom
 • Prevence cyber launderingu
 • Compliance a Cybersecurity
Lukáš Poznar, Dis, Compliance advisor, Československá obchodní banka, a.s., Praha 
16.00 hod.Záver seminára

Zmena programu vyhradená. 

 

V súčasnej dobe prebieha oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu. Tešíme sa na Vás!

 

 

Cena                                                      435 EUR + DPH                                                                                                           

Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.

 

 

Místo

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná