AML SR - legislatíva a prax

Online seminár

Termín
středa, 15.11.2023 900 - 1600
Místo
virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

POZOR, ZMENA TERMÍNU!

 

TÉMY SEMINÁRE:

 

 •  AML európsky legislatívny balíček a AMLA
 •  Medzinárodné sankcie
 •  AML opatrenia a ich vplyv na poistný sektor
 •  Zmena procesu identifikácie a kontroly klienta
 •  Register konečných uživateľov výhod a súlad s GDPR

 

STREDA 15. NOVEMBRA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

 

Od 8.30 hod.  Otvorenie virtuálnej miestnosti
9.00 hod. Úvod seminára
9.10 hod.  AML európsky legislatívny balíček
 • Aktuálny vývoj AML/CFT opatrenia v FATF a EU
 • Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia
 • Vznik európskeho dohľadového orgánu (AMLA)
 • Transpozícia do slovenského právneho systému – vývoj legislatívy
 • Povinnosti povinných osôb
 • Sankcie za nesplnenie povinností PO – charakteristika, aktuálny vývoj
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Medzinárodné sankcie
 •  Právný rámec medzinárodných sankcií
 • Sankčné opatrenia v EÚ a mimo EÚ
 • Aktuálný vývoj v oblasti medzinárodných sankcií
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Opatrenia proti legalizácii výnosov a financovania terorizmu v nebankovom sektore v svetle pripravovaných predpisov
 • Pôsobnosť AML/CFT legislatívy v nebankovom prostredie
 • Systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení k naplneniu povinností v oblasti AML
 • Uplatňovanie medzinárodných sankcií v nebankovom sektore
 • Spolupráca s orgánmi dohľadu
Juraj Foltýn, Country Compliance Manager, DPO, MLRO, Gaming, Bratislava
14.00 hod.Prestávka na kávu
14.20 hod. AML/CTF best practice prístup vo svetle novej legislatívy
 • Best practice koncept riadenia KYC/CDD
 • totoC onboarding/review vs risk based prístup
 • Inovatívné aplikačné KYC/CDD riešenia
 • Moderné technológie v dištančnej identifikácií
 • Postupy na detekciu podozrivých obchodov
16.00 hod.Záver seminára 

 

V súčasnej dobe prebieha oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu. Tešíme sa na Vás! 

  

Cena                                                               435 EUR + DPH                    

Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.

 

Miesto

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > AML SR - legislatíva a prax
Loading...

Přehled všech akcí

Stránkování

<1 2
 
 
Loading...

Přehled všech akcí

Stránkování

<1 2