AML v zajetí paragrafů

online seminář

Termín
úterý, 16.11.2021 900 - 1600
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

Seminář budeme pořádat formou online setkání. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Novela AML zákona v praxi
 • Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace
 • AML legislativa a její dopad na pojišťovací sektor
 • Změna procesu identifikace a kontroly klienta 

 

ÚTERÝ 16. LISTOPADU 2021, 9.00 - 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Otevření virtuální místnosti
9.00 hod.Zahájení semináře
9.05 hod.  Novela AML zákona aneb aktuální vývoj právního rámce pro AML
 •  Aktuální vývoj AML/CFT opatření v FATF a EU
 •  5. AML směrnice EU, transpozice do českého právního systému – vývoj legislativy
 • Registr skutečných vlastníků povinných osob
 • Povinnosti povinných osob
 • Sankce za nesplnění povinnosti PO – charakteristika, aktuální vývoj
Mgr. Markéta Hlavinová, ředitelka právního odboru, Finanční analytický úřad, Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v pojišťovacím sektoru ve světle připravovaných předpisů 
 • Působnost zákona č. 253/2008 Sb. v pojišťovnictví
 • 5. AML směrnice a pojišťovnický sektor
 • Hodnocení rizik v sektoru životního pojištění
 • Možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na pojistných produktech
 • Mezinárodní sankce a pojišťovnictví
PhDr. Ing. Jan Klíma, Manažer AML a spolupráce se třetími stranami, Generali Česká pojišťovna a.s., Praha
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Proces identifikace a kontroly klienta dle současné legislativy  
 • AML v bankovním sektoru 
 • Hodnocení rizikovosti klienta 
 • Zákonné možnosti identifikace klienta, aktuální rizika a způsoby jejich mitigace
  o    Identifikace klienta
  o    Distanční identifikace klienta
  o    Zjednodušená identifikace a kontrola klienta
  o    Zesílená identifikace a kontrola klienta 
  o    Převzetí identifikace
 • Kontrolní a řídící procesy
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Opatření proti praní špinavých peněz v praxi
 • Postupy pro detekci podezřelých obchodů
 • Vyhodnocení podezřelé transakce
 • Zabezpečení produktů a služeb proti praní špinavých peněz
 • Spolupráce s dohledovými orgány
 • Archivace - doba uchování, forma archivace
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
16.00 hod.Závěr semináře

 

Cena           

základní                                                             9.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací. 

 

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o. 

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > AML v zajetí paragrafů