AML - nová legislativa

Seminář

Termín
úterý, 11.10.2022 900 - 1600
Místo
Courtyard by Marriott Prague City****

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 • AML evropský legislativní balíček a AMLA
 • Vztah 6. AML směrnice a AML/CTF nařízení
 • Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace po 1.10.2022
 • AML legislativa a její dopad na pojišťovací sektor
 • Změna procesu identifikace a kontroly klienta 

 

ÚTERÝ 11. ŘÍJNA 2022, 9.00 - 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  AML evropský legislativní balíček
 • Aktuální vývoj AML/CFT opatření v FATF a EU
 • Vztah 6. AML směrnice a AML/CTF nařízení
 • Vznik evropského dohledového orgánu (AMLA)
 • Transpozice do českého právního systému – vývoj legislativy
 • Povinnosti povinných osob
 • Sankce za nesplnění povinnosti PO – charakteristika, aktuální vývoj
Mgr. Markéta Hlavinová, ředitelka právního odboru, Finanční Analytický Ústav, Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace po 1. 10. 2022
 • Ohlédnutí za vznikem novely
 • Materiální a procesní změny evidujících osob (bez skutečného majitele) 
 • Definice skutečného majitele a dopad na obchodní korporace
 • Veřejný rejstřík a automatický průpis 
 • Harmonogram přechodných ustanovení k novele a sankce za porušení povinností
Mgr. Jana Ondrušová, advokátka, insolvenční správkyně, PURE Legal | Advokátní kancelář, Ostrava
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v pojišťovacím sektoru ve světle připravovaných předpisů 
 • Působnost AML/CFT legislativy na distribuční společnosti, pojišťovny a penzijní společnosti
 • Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností v oblasti AML
 • Možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu prostřednictvím pojištění a doplňkového penzijního spoření
 • Uplatňování mezinárodních sankcí v nebankovním sektoru
 • Spolupráce s orgány dohledu
PhDr. Ing. Jan Klíma, Manažer, Due Diligence a součinnost, Generali Česká pojišťovna a.s., Praha
14.00 hod.Přestávka na kávu
14.20 hod. Změna procesu identifikace a kontroly klienta dle nové legislativy v praxi
 • AML v bankovním sektoru 
 • Hodnocení rizikovosti klienta 
 • Zavedení nových způsobů distanční identifikace
 • Zesílená identifikace a kontrola klienta 
 • Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně spolehlivými metodami
 • Kontrolní a řídící procesy
 • Postupy pro detekci podezřelých obchodů
 • Vyhodnocení podezřelé transakce
 • Zabezpečení produktů a služeb proti praní špinavých peněz
 • Spolupráce s dohledovými orgány 
 • Archivace - doba uchování, forma archivace
 • Aktuální trendy v podvodech, kyberpodvody, odhalování a prevence podvodů
Pavlína Skálková, tým AML a mezinárodní sankce, Česká spořitelna a.s., Praha
16.00 hod.Závěr semináře

  

Cena         

základní                                                     10.500,- Kč + 21% DPH 

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

  

Místo

Courtyard by Marriott Prague City****, Lucemburská 46, Praha 3

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná