Ceny a úhrady léčivých přípravků

Seminář

Termín
středa, 1.2.2023 900 - 1600
Místo
Hotel Majestic Plaza Prague

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Aktuální přehled regulace cen a úhrad léčivých přípravků
 • Poradní orgán LPVO při MZ 
 • Rozhodovací praxe MZ
 • Postupy a hodnocení SÚKL ve správních řízeních
 • Společná diskuze k aktuálním tématům cen a úhrad léčiv
 • Zkušenosti s novou legislativou a praktické dopady novely zákona 48/1997 Sb.
 • Cenotvorba a nastavení cenové politiky interně v rámci firmy - příklad z praxe

 

STŘEDA 1. ÚNORA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Aktuální přehled regulace cen a úhrad léčivých přípravků 
 • Legislativní rámec - současná a nová legislativa
 • Nový cenový předpis 2/2023/OLZP, o regulaci cen LP a PZLÚ - jaké změny přináší?
 • Připravované změny pro rok 2023 a dále
MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba, člen představenstva, Pharmeca a.s., Praha
10.00 hod. Poradní orgán LPVO při MZ a rozhodovací praxe MZ  
MUDr. Jan Wolf, MBA, vedoucí oddělení zdravotnických prostředků a cenové a úhradové regulace,
Odbor léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
10.45 hod.Přestávka na kávu
11.10 hod. Postupy a hodnocení SÚKL ve správních řízeních 
Ing. Milan Vocelka, ředitel Sekce cenové a úhradové regulace, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE k aktuálním tématům cen a úhrad léčiv
 • Vliv inflace na ceny léčiv a systém úhrad, na rozpočet pojišťoven 
 • Hranice ochoty platit - několik let stejná bez ohledu na vnější vlivy - jak ji aktualizovat a správně uchopit?
 • Vstup inovací na trh, dostupnost genetických molekul, tlak na změny vstupů orphanů a VILP na trh
 • Je nejnižší cena za molekuly udržitelnou cestou pro evropské firmy? 
 • Otázka centralizace inovativní péče - čemu pomáhá / nepomáhá
Moderátor: Mgr. Martin Schimmer, advokát partner, M2A Partners, Praha
Panelisté:
Ing. Ladislav Friedrich CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha

Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager, STADA PHARMA CZ s.r.o., Praha
Ing. Milan Vocelka, ředitel Sekce cenové a úhradové regulace, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
14.00 hod.Přestávka na kávu
14.20 hod. Zkušenosti s novou legislativou a praktické dopady novely zákona 48/1997 Sb.
 • Uvádění novinek a vstup inovací na trh, inovativní léčba - vliv systému cen a úhrad 
 • Orphan úhrady a VILPy - kritéria, závazky, revize, zkušenosti s novou cestou, konkrétní produkty, které prošly 
 • Jak to bude s inovacemi? Jak nastavit platby? Inspirace ze Slovenska? 
 • Změna praxe týkající se smluv k dopadu do rozpočtu, předkládání smluv ovlivňujících nákladovou efektivitu
 • Nové formy risk-sharingových ujednání
Mgr. Martin Schimmer, advokát partner, M2A Partners, Praha 
MUDr. Libor Škárka, Ph.D., konzultant, PHARMADVICE, s.r.o.
15.10 hod. Cenotvorba a nastavení cenové politiky interně v rámci firmy - příklad z praxe
Mgr. Jan Nedvěd, Market Access manager, Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Praha
16.00 hod.Závěr semináře

  

 

Cena                                                       10.900 Kč + DPH 

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

Místo

Hotel Majestic Plaza Prague, Štěpanská 33, Praha 1       

            

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Ceny a úhrady léčivých přípravků