AML Officer

seminář

Termín
15. - 16.9.2020
Místo
Praha

Nový termín konání!

V případě zájmu bude seminář přenášen online. Budete moci sledovat přednášky v přímém přenosu i klást otázky přednášejícím. Těšíme se na Vás.

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Aktuální legislativa a 5.AML směrnice
 • Dohled a mezinárodní sankce
 • Role útvaru proti praní špinavých peněz 
 • Příklady z praxe 
 • Ochrana osobních údajů a AML 

Seminář je určen pro:

 • vedoucí a pracovníky oddělení compliance a AML
 • vedoucí a pracovníky právního úseku
 • vedoucí a pracovníky interního auditu 
 • vedoucí a pracovníky oddělení bezpečnosti 
 • vedoucí a pracovníky oddělení řízení rizik
 • vedoucí a pracovníky oddělení fraud managementu všechny kontaktní osoby pro oblast AML

 

1. DEN: 15. ZÁŘÍ 2020, 9.00 – 15.00 HOD. 

od 8.30 hod. Registrace
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy
 •  5. AML směrnice a další vývoj AML/CFT opatření v EU
 • Klíčové změny v novele AML zákona a jejich uplatnění v praxi
 • Metodické pokyny a výkladová stanoviska FAÚ
 • Hodnocení rizik u povinné osoby
Mgr. Markéta Hlavinová, advokátka, Ministerstvo financí - finanční analytický útvar, Praha
10.45 hod.Přestávka na kávu
11.10 hod. Mezinárodní sankce
 • Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
 • Sankční opatření v EU a mimo EU, sankční seznamy
 • Mezinárodní sankce v zákoně č. 253/2008 Sb.
 • Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů
 • Aktuální vývoj v oblasti mezinárodních sankcí 
Mgr. Petr Korbáš, Vrchní rada, Finanční analytický úřad, Praha 
12.30 hod.Společný oběd
13.20 hod. Dohled regulátorů nad plněním legislativních požadavků - FAÚ MF ČR
 • Jak probíhá kontrola FAÚ MF ČR nad plněním zákona
 • Poznatky z provedených kontrol
 • Nejčastěji zjištěné nedostatky
Jaroslava Pilíková, oddělení kontroly, Finanční analytický úřad, Praha
14.20 hod. Přestávka na kávu
14.40 hod. Ochrana osobních údajů a AML
 • Základní právní rámec a relevantní zákonné úpravy 
 • Základní podmínky zpracování osobních údajů
 • Výjimky z pravidel dle zákona o ochraně osobních údajů z hlediska AML
 • Předávání osobních údajů do zahraničí z hlediska účelu AML
 • Sdílení osobních informací mezi bankami z hlediska AML společné databáze
Přednášející kontaktován
16.00 hod.Závěr 1. dne semináře

 

2. DEN: 16. ZÁŘÍ 2020, 9.00 – 15.00 HOD. 

9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Jak vytvořit účinný a spolehlivý AML/CFT systém
 • Proč aplikovat CDD, KYC, NCA
 • Co je Risk-Based Approach a jak jej aplikovat
 • Proč je dobré mít AML risk analýzu
 • Postavení MLRO(Money Laundering Reporting Officer): jeho povinnosti  a pravomoci
 • Systém vnitřních zásad
 • Zákonné požadavky na systém vnitřních zásad a další doporučení
 • Nastavení vnitřního řídícího systému pro analýzu a řízení ML/TF rizik
 • Průběžné školení a testování zaměstnanců
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Identifikace a kontrola klienta
 • Subjekty identifikace a kontroly
 • Způsoby identifikace klienta
 • Možnost ověření identifikačních údajů
 • Kontrola klienta - kdy provádíme
 • Zdroj finančních prostředků a účel obchodu
 • Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly
 • Rizikový profil klienta
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
12.00 hod.Společný oběd
13.00 hod. Identifikace podezřelých obchodů 
 • AML Risk Self Assessment - jak nastavit kontrolu transakcí na základě rizikového     přístupu 
  • riziková analýza klientů 
  • riziková analýza produktů a služeb 
  • riziková analýza inherentních rizik společnosti
 • Nástroje pro detekci podezřelých obchodů
 • Monitoring a detekce podezřelých obchodů 
 • Příklady pravidel pro detekci podezřelých obchodů  
 • Archivace – doba uchování, forma archivace
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
14.40 hod. Přestávka na kávu
15.00 hod. Evidence skutečných majitelů v praxi
 • Kdo je skutečný majitel
 • Identifikace skutečného majitele – proč a kdy je potřebná?
 • Řetězení vlastnické struktury
 • Jak zjišťovat skutečného majitele
 • Skutečný majitel ve společnosti s akciemi na majitele
 • Vlastníci se sídlem v zahraničí
 • Evropský kontext evidence, možnosti propojení a budoucnost evidence
 • Praktické fungování evidence v podmínkách ČR  
JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
16.00 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do     11.09.2020          17.900 Kč + DPH

základní                     od     12.09.2020          19.900 Kč + DPH

Cena seminaře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. Pokud se chcete zúčastnit online, cena zahrnuje unikátní přístup na akci a elektronické prezentace a je stanovena na jednoho účastníka.

 

Místo

Praha

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná