Dostupnost a nákupy léčivých přípravků

Diskuzní fórum

Termín
středa, 1.3.2023 900 - 1320
Místo
Praha

TÉMATA DISKUZNÍHO FÓRA: 

 • Ne/dostupnost léčivých přípravků na trhu ČR a EU - přehled, příčiny, řešení
 • SPOLEČNÁ DISKUZE
 • Současný stav novely ZoL a připravované změny
 • Vývoj situace s nedostatkem LP a možnosti řešení v rámci EU
 • Zvýšení cen i úhrad léčivých přípravků
 • Spolupráce MZ a SÚKL
 • Farmaceutická strategie EU
 • Nová povinnost držitele rozhodnutí o registraci: Iron Stock právním pohledem
 • Výsledky sektorového šetření v oblasti distribuce léčiv

 

STŘEDA 1. BŘEZNA 2023, 9.00 – 13.20 HOD.  

Od 9.00 hod. Registrace a ranní káva
10.00 hod. Zahájení diskuzního fóra
10.10 hod.  Ne/dostupnost léčivých přípravků na trhu ČR a EU
 • Příčiny výpadků dodávek léčiv na trhu EU
 • Aktuální situace a možné scénáře řešení - zaměřeno na výrobce a distributory léčiv
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
10.40 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE
 • Současný stav novely ZoL a připravované změny
 • Hlášení dodávek léčiv, sběr dat z distribučních skladů, vyhodnocení aktuálního stavu 
 • Vývoj situace s nedostatkem LP a možnosti řešení v rámci EU
 • Funkčnost modelů DTP/DTH 
 • Bude zvýšení dostupnosti léčiv znamenat také zvýšení jejich cen a úhrad?
 • Role SÚKL při dostupnosti a nákupu léčiv
 • Soběstačnost Evropy ve výrobě léků - farmaceutická strategie EU, revize výrobních kapacit, zavázat část výroby LP pro ČR?
 • Adaptace evropských nařízení a další připravované změny
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha 
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
Další panelisté kontaktováni
11.40 hod. Přestávka na kávu
12.00 hod. Nová povinnost držitele rozhodnutí o registraci: Iron Stock právním pohledem 
Přednášející kontaktován
12.40 hod. Prezentace závěrečné zprávy ÚOHS o výsledcích sektorového šetření v oblasti distribuce léčiv  
Mgr. Kateřina Baierle, Oddělení dominance a vertikálních dohod - výroba, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
13.20 hod.Závěr diskuzního fóra

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky. Těšíme se na Vás!  


Cena                                                            6.900 Kč + DPH                                                                        

Cena zahrnuje vstup na diskuzní fórum, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

 

Místo

Praha - bude upřesněno

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Dostupnost a nákupy léčivých přípravků