Nákupy léčiv a jejich dostupnost

Diskuzní fórum

Termín
úterý, 4.10.2022 900 - 1230
Místo
Galerie kavárny Louvre, Praha

... ve světle aktuálních legislativních změn

Zveme Vás na jedinečné místo s bohatou historií, do prvorepublikové kavárny Louvre, k diskusnímu setkání na témata nákupu a dostupnosti léčiv, reexportu či sektorového šetření ÚOHS v oblasti distribuce léčiv. Diskutovat budou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, České asociace farmaceutických firem a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Přijďte si vyslechnout jejich příspěvky a zapojit se do diskuse ve výjimečných prostorách Galerie Cafe Louvre na následující témata:

TÉMATA DISKUZNÍHO FÓRA: 

 • Legislativní změny v zákoně o léčivech
 • Zajišťování dostupnosti léčiv
 • Metodika ÚOHS pro nákup LP
 • Ochrana hospodářské soutěže a lékového řetězce
 • Sektorové šetření ÚOHS v oblasti distribuce léčiv
 • Dostupnost léčiv a jejich efektivnější nákupy
 • DTP/DTH modely a jejich budoucnost

 

ÚTERÝ 4. ŘÍJNA 2022, 9.00 – 12.30 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení diskuzního fóra
9.10 hod.  Představení legislativních změn v zákoně o léčivech
 • Příčiny výpadků dodávek léčiv na trhu EU
 • Aktuální stav novely ZoL – návrh na zajišťování dostupnosti léčiv významných pro ochranu veřejného zdraví (nákup, distribuce, úhrada)
 • Seznam léčivých přípravků podle § 77c – povinnost hlásit distribuci do zahraničí, OOP zakazující reexport
 • Spolupráce MZ a SÚKL
 • Další připravované změny ZoL (adaptace evropských nařízení, nový zákon)
Mgr. Daniela Rrahmaniová, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
10.00 hod. Degustace vybraných pokrmů            galerie_logo.png
10.30 hod. Regulace léčiv z pohledu ÚOHS
 • Aktuální přístupy k ochraně hospodářské soutěže v rámci lékového řetězce
 • Metodika ÚOHS pro nákup LP
 • Sektorové šetření ÚOHS v oblasti distribuce léčiv
 • Soutěžní aspekty lékové regulace v ČR a členských státech EU
Mgr. Kateřina Baierle, Odborný rada Oddělení dominance a vertikálních dohod,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
11.20 hod. Vyšší dostupnost léčiv a jejich efektivnější nákupy
 • Kritéria spravedlivé a udržitelné soutěže při procesu nákupu léčiv
 • Přínosy a rizika změn v novele ZoL, jaké další úpravy jsou potřebné?
  • emergentní nákupy, reexport, ne/dostupnost léčiv - dopady a možná řešení
 • DTP/DTH modely a jejich budoucnost
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
12.30 hod.Závěr diskuzního fóra

 

 

Cena                   6.500 Kč + DPH                                            

Cena zahrnuje vstup na diskuzní fórum, prezentace a občerstvení, a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

  

Místo

Galerie kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Nákupy léčiv a jejich dostupnost