FARMAKON ČR 2022

výroční konference

Termín
čtvrtek, 24.3.2022 900 - 1700
Místo
Praha/virtuální místnost conforum s.r.o.

Konferenci budeme pořádat v závislosti na epidemiologické situaci buď klasickou formou v hotelu, v online prostředí nebo jejich kombinací. Na obě varianty jsme připraveni!

 

Tradiční setkání zástupců farmaceutického průmyslu

Srdečně Vás zveme k tradičnímu setkání a diskuzi o aktuálních tématech lékové politiky, očekávané regulaci léčivých přípravků a dopadů do praxe. Setkáte se se zástupci regulátorů, plátců, managementu nemocnic a farmaceutických firem. Konference je určena pro střední a vrcholový management zástupců farmaceutického průmyslu, nemocnic, státní správy či zdravotních pojišťoven. Těšíme se na Vás!

 

TÉMATA KONFERENCE: 

  • Aktuální vývoj farmaceutického trhu v datových a grafických analýzách
  • Přehled změn lékové regulace a legislativy pro rok 2022 a dále
  • Opatření SÚKL v oblasti léčivých přípravků
  • Vývoj cen a úhrad léčiv v ČR a EU
  • Vstup inovativních léčiv a technologií
  • Opatření proti nedostupnosti léčiv v ČR Pohled zdravotních pojišťoven na lékovou politiku

 

ČTVRTEK 24. BŘEZNA 2022, 9.00 - 17.00 HOD. 

 

Předsednictví: Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha

V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte zde, prosím, aktualizace programu.

 

Cena           

základní                                                             10.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje vstup na konferenci, tištěné prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytovaní a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

V případě online účasti cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

Místo

Praha 4*hotel/virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná