FARMAKON ČR 2023

Tradiční setkání zástupců farmaceutického průmyslu

Termín
úterý, 21.3.2023 900 - 1700
Místo
Praha / virtuální místnost conforum s.r.o.

logo_farmakon.png

Srdečně Vás zveme k tradičnímu setkání a diskuzi o aktuálních tématech lékové politiky, regulaci léčivých přípravků a dopadů do praxe. Setkáte se se zástupci regulátorů, plátců, managementu nemocnic a farmaceutických firem. Konference je určena pro střední a vrcholový management zástupců farmaceutického průmyslu, nemocnic, státní správy či zdravotních pojišťoven.
Těšíme se na osobní setkání s Vámi!

 

TÉMATA KONFERENCE: 

 • Aktuální vývoj farmaceutického trhu - trendy, data, analýzy
 • Vliv inflace na ceny léčiv a systém úhrad, na rozpočet pojišťoven
 • Regulace cen a úhrad léčiv, poradní orgán LPVO
 • Praktické dopady novel zákonů 
 • Aktivity Evropské komise v oblasti léčivých přípravků
 • Financování zdravotnictví a úhrady léčivých přípravků
 • Inovativní léčivé přípravky, moderní léčba a biosimilars 
 • Udržitelnost a stabilita dodávek léčiv, role generik a biosimilars
 • Plánovaná opatření SÚKL v oblasti léčiv
 • Moderní léčba a genová terapie - vstup na trh
 • Pohled zdravotních pojišťoven na praxi cen a úhrad léčiv
 • Využití dat ve zdravotnictví

 

ÚTERÝ 21. BŘEZNA 2023, 9.00 – 17.00 HOD. 

od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / Otevření virtuální místnosti
9.00 hod. Zahájení konference
9.10 hod.  Aktuální vývoj farmaceutického trhu - trendy, data, analýzy 
 • Vývoj trhu - Rx, OTC v ČR a EU
 • Trendy v oblasti segmentů VILP, orphans a moderní terapie
9.50 hod. Léková politika pohledem MZ ČR
 • Legislativní novinky a změny
 • Poradní orgán LPVO a rozhodovací praxe MZ
 • Ne/dostupnost léčivých přípravků na trhu ČR
 • Aktivity EK v oblasti léčivých přípravků, soběstačnost EU ve výrobě léků
10.40 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod. Financování zdravotnictví a úhrady léčivých přípravků z pohledu MZ
 • Udržitelnost systému úhrad léčiv v budoucnosti, porovnání mezi zeměmi EU
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2023 a dále
  • legislativní změny v oblasti úhrad
  • vliv inflace na ceny léčiv a systém úhrad
  • úhrada a náklady na centrové léky, investice do vstupu inovací
  • decentralizace center pro úsporu nákladů
  • limitace dopadů do rozpočtu
11.50 hod. Inovativní léčivé přípravky, moderní léčba a biosimilars - panelová diskuze 
 • Financování a investice do inovativních léčiv a biosimilars
 • Vliv inflace na ceny léčivých přípravků a systém úhrad
 • Novela zákona “48” v praxi
 • VILP, orphans a moderní terapie versus systém úhrad
 • Trendy a budoucnost centrové péče v porovnání s rokem 2022 
12.45 hod.Přestávka na oběd
13.45 hod. Udržitelnost a stabilita dodávek léčiv, role generik a biosimilars
14.25 hod. Plánovaná opatření SÚKL v oblasti léčivých přípravků
15.10 hod.Přestávka na kávu
15.30 hod. Moderní léčba a genová terapie - vstup na trh
16.00 hod. Pohled a postoj SZP ČR pro aktuální období 
 • Výhled na rok 2023 a dále - jak to ovlivní finanční bilance zdravotních pojišťoven?
 • Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2024 - budoucí financování, náklady v systému
 • Smluvní politika SZP v roce 2023 a možnosti pro rok 2024
 • Vliv inflace na rozpočet pojišťoven
16.35 hod. Využití dat ve zdravotnictví, EHDS a rozhodnutí Ústavního soudu
17.00 hod.Závěr konference

 

Odborné vedení konference: MUDr. Jan Vepřek, Zdravotnictví 2.0

 

Přednášejí:

Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., ředitel úseku zdravotní péče, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha

Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha

JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., MHA, attorney at law, dubanska & co, advokátní kancelář, Praha

RNDr. Šárka Veselá, LL.M., Value, Access & Policy Senior Manager, Amgen, s.r.o., Praha

Další přednášející kontaktováni

   

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!  

 

Cena                                                           11.900 Kč + DPH

Cena zahrnuje vstup na konferenci, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

Pokud preferujete online formu účasti, uveďte nám, prosím, tuto skutečnost do poznámky. V tom případě cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.  

 

Místo

****hotel v centru Prahy / virtuální místnost conforum s.r.o.        

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná