FARMAKON SR 2020

Výročná konferencia

Termín
úterý, 3.11.2020 900 - 1600
Místo
Bratislava

Nový termín konania!

Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

Príďte diskutovať o aktuálnych témach liekovej politiky a regulácie liekov. Aký je výhľad na rok 2021 a ďalšie obdobie? Aké by mohli byť dopady do reálnej praxe?

Stretnete sa a diskutovať budete so zástupcami regulátorov, platcov a farmaceutických firiem. Konferencia je určená pre stredný a vrcholový manažment zástupcov farmaceutického priemyslu, nemocníc či zdravotných poisťovní. Tešíme sa na Vás!

Témy konferencie: 

 • Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete
 • Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy na rok 2021 z pohľadu MZ SR
 • Plánované opatrenia ŠÚKL v oblasti liekov
 • Aktuálny vývoj v oblasti cien a úhrad liekov v SR a EÚ
 • Vstup inovatívnych liekov a technológií
 • Opatrenia proti nedostupnosti liekov, verifikácia pravosti liekov
 • Nákupy liečiv v nemocniciach

 

UTOROK 3. NOVEMBRA 2020, 9.00 - 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrácia a ranná káva
 Predsedníctvo: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
9.00 hod. Otvorenie konferencie
9.10 hod.  Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete 
 • Dynamika progresu jednotlivých segmentov trhu - Rx, OTC vrátane e-commerce
 • Trendy v oblasti inovatívne liečby v SR a EÚ
 • Vývoj paralelného obchodu v SR a EÚ
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager Czech Republic and Slovakia, IQVIA, Praha
9.50 hod. Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy - čo nové sa pripravuje?
 • Aktuálne z oblasti liekovej politiky pohľadom MZ SR
  • hlavné témy novely zákona 362/2011 Z. z.
 • Opatrenia proti nedostupnosti liekov v SR, reexport liekov
 • Vstup inovatívnych liekov a technológií
 • Ďalšie pripravovaná regulácia oblasti liečiv
RNDr. Jozef Slaný, CSc., odbor farmácie SFLP, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
10.40 hod.Prestávka na kávu
11.00 hod.  Centrálne nákupy liečiv a zdravotníckeho materiálu v nemocniciach
 • Systém tendrovaní liečiv na Slovensku
 • Centrálne nákupy nemocníc - úspory, kontrola cien, spoločné zadávanie v praxi
 • Ďalšie stratégie MZ SR podľa klinického správania, nákupných podmienok, platobnej schopnosti ...
 • Spolupráca s ČR a výhľad do budúcnosti
Martin Smatana, MSc., riaditeľ IZP, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
11.45 hod. Regulácia cien a úhrad inovatívnych liekov a vstup biosimilars
Prednášajúci kontaktovaný
12.30 hod.Spoločný obed
13.30 hod. Regulácia cien a úhrad liekov v SR - aktuálny stav
 • Vstup liekov do systému úhrad
  • podmienky, zmeny
  • kategorizácia liekov
  • posudzovanie žiadostí o úhradu, dĺžka správnych konaní
 • Financovanie a dostupnosť inovatívne liečby - zdroje, náklady, úhrady, regulácia, úspory
 • Lieky na vzácne ochorenia – podmienky vstupu a úhrady
JUDr. Marko Polakovič, konateľ, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava 
14.15 hod. Aktuálny pohľad VšZP na prax cien a úhrad liekov
 • Náklady na centrovú starostlivosť, rozhodovací proces, procesné pravidlá
 • Vstup nových liekov do systému úhrad a podmienky pre ich vstup
 • Lieková stratégia a postoj VšZP pre nadchádzajúce obdobie
Zástupca Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
15.00 hod.Prestávka na kávu 
15.20 hod. Verifikácia pravosti liekov v SR
 •  Aktuálny stav implementácie
 • Očakávané zmeny po 9.2.2020
Mgr. Pavol Ondrovič, Project manager, SOOL, Bratislava
16.00 hod.Ukončenie konferencie

  

Cena

zvýhodnená                do     30.10.2020             395 EUR + DPH

základná                     od     31.10.2020             450 EUR + DPH  

Cena konferencie zahŕňa vstup na akciu, dokumentáciu, obed, nápoje a občerstvenie a je stanovená na jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE v cene zahrnuté. 

 

Miesto

4* hotel v centru Bratislavy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná