FARMAKON SR 2023

Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

Termín
čtvrtek, 20.4.2023 900 - 1630
Místo
Bratislava

Srdečne Vás pozývame k tradičnému stretnutiu a diskusii o aktuálnych témach liekovej politikyregulácii liekov a dopadov do praxe. Stretnete sa so zástupcami regulátorov, platcov, manažmentu nemocníc a farmaceutických firiem. Konferencia je určená pre stredný a vrcholový manažment zástupcov farmaceutického priemyslu, nemocníc, štátnej správy či zdravotných poisťovní. Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami! 

logo_farmakon.png

TÉMY KONFERENCIE:

  • Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete
  • Vplyv inflácie na ceny liečiv a systém úhrad, na rozpočet poisťovní
  • Pohľad na liekovú politiku - aktuálne zmeny 
  • Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy v roku 2023
  • Regulácia vstupu inovatívnych liekov a biosimilars na Slovensku 
  • Aktivity Evropské komise v oblasti léčivých přípravků
  • Vývoj v oblasti cien a úhrad liekov v SR a EÚ
  • Využívanie generických a biosimilárnych liekov na Slovensku
  • Pohľad zdravotných poisťovní na prax cien a úhrad liečiv

 

Odborné vedenie konferencie: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave


ŠTVRTOK 20. APRÍLA 2023, 9.00 - 16.30 HOD.

V súčasnej dobe prebieha oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu.   

 

Cena                                                             450 EUR + DPH

Cena zahŕňa vstup na konferenciu, prezentácie a občerstvenie a je platná pre jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku.                          

 

Miesto konania

4* hotel v centre Bratislavy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná