FARMAKON SR 2023

Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu

Termín
čtvrtek, 20.4.2023 900 - 1700
Místo
Bratislava + online

Slovenské zdravotníctvo prešlo náročným rokom – došlo k početným legislatívnym zmenám, vplyvu inflácie a rastúcich cien energií na farmaceutický trh, a k nedostupnosti liekov. Ako zaistiť stabilizáciu trhu, udržateľnosť systému úhrad liekov a predvídateľnosť financovania zdravotníctva? Ako udržať bežné lieky na trhu a zabrániť ich vývozu do zahraničia? To sú ciele návrhu vyhlášky MZ SR, ktorá chce predchádzať vývozu liekov do iných krajín či flexibilne reagovať na nepredvídateľné situácie na trhu. Zvýšia tieto nové opatrenia náklady na lieky a znížia transparentnosť cenotvorby?

Príďte o týchto aktuálnych témach diskutovať s odbornými prednášajúcimi a kolegami, tešíme sa na Vás!

logo_farmakon.png

TÉMY KONFERENCIE:

 • Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete
 • Vplyv inflácie na ceny liečiv a systém úhrad, na rozpočet poisťovní
 • Pohľad na liekovú politiku - aktuálne zmeny 
 • Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy v roku 2023
 • Regulácia vstupu inovatívnych liekov a biosimilars na Slovensku 
 • Aktivity Evropské komise v oblasti léčivých přípravků
 • Vývoj v oblasti cien a úhrad liekov v SR a EÚ
 • Využívanie generických a biosimilárnych liekov na Slovensku
 • Pohľad zdravotných poisťovní na prax cien a úhrad liečiv

 

  

ŠTVRTOK 20. APRÍLA 2023, 9.00 - 17.00 HOD.

od 8.30 hod. Registrácia a ranná káva / Otvorenie virtuálnej miestnosti
 Moderátor konferencie: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
9.00 hod. Otvorenie konferencie
9.10 hod.  Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete - trendy, dáta, analýzy
 • Dynamika progresu jednotlivých segmentov trhu 
 • Trendy v oblasti segmentů VILP, orphans a moderní terapie
 • Trendy v oblasti inovatívnej liečby, generík a biosimilars v SR a EÚ
Martin Černý, Head of Consulting, IQVIA, Praha
9.55 hod. Pohľad na liekovú politiku a potrebné zmeny
Prednášajúci kontaktovaný
10.40 hod.Prestávka na kávu
11.00 hod. Panelová diskusia - lieková reforma na Slovensku
 • Vplyv inflácie a rastúcich cien energií na ceny liekov a systém úhrad
 • Opatrenia proti nedostupnosti liekov v SR
 • Dôjde k zvýšeniu nákladov na lieky, a zároveň k zníženiu transparentnosti cenotvorby?
 • Dostupnosť inovatívnych liekov, generík a biosimilars na trhu SR
 • Financovanie a investície do inovatívnych liekov a biosimilars
Ing. Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu SR, Bratislava
Martin Smatana, MSc., Health analyst MSquare, s.r.o., predseda DR VšZP, Bratislava 
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., 1. viceprezidentka, Slovenská lekárnická komora, Bratislava
MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka, GENAS, Bratislava
Ing. Michal Štofko, PhD., prezident Asociácie zdravotných poisťovní, partner MSquare, s.r.o., Bratislava
12.00 hod. Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy v roku 2023 
Osobitná cenová regulácia liekov 
Ján Dulovič, advokát, Dentons Europe CS LLP, Bratislava
Juraj Gyárfáš, advokát, Dentons Europe CS LLP, Bratislava
12.45 hod.Prestávka na obed
13.45 hod. Problematika liekovej politiky z pohľadu AIFP
Ing. Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu SR, Bratislava
14.15 hod. Lieková politika z pohľadu asociácie GENAS 
MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka, GENAS, Bratislava
14.45 hod. Regulácia cien a úhrad liekov v SR 
 • Novela zákona č. 363/2011 Z. z. – aplikácia nových pravidiel na zmluvy o podmienkach úhrady liekov
 • Osobitná cenová regulácia liekov
 • Novela zákona o liekoch – plánované/schválené najvýznamnejšie zmeny
JUDr. Marko Polakovič, konateľ, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava
15.30 hod.Prestávka na kávu
15.50 hod. Aktuálny pohľad VšZP na prax cien a úhrad liekov
 • Vstup nových liekov do systému úhrad a podmienky pre ich vstup
 • Náklady na centrovú starostlivosť, rozhodovací proces, procesné pravidlá
 • Lieková stratégia a postoj VšZP pre rok 2023 a ďalej
 • Plánovaná finančná politika VšZP
Prednášajúci kontaktovaný
16.25 hod. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
 • Právomoci HTA inštitútu v rámci hodnotenia klinických prínosov, kategorizácie liekov, nových technológií atd.
 • Uzatvárania MEAs medzi MZ SR a MAH
 • Hodnotenia ako podklad pre MEA
MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, riaditeľ, Odbor agentúry pre HTA, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
17.00 hod.Ukončenie konferencie

 

 

Cena                                                             450 EUR + DPH

Cena zahŕňa vstup na konferenciu, prezentácie a občerstvenie a je platná pre jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku.

Pokiaľ preferujete ONLINE formu účasti, uveďte nám, prosím, túto skutočnosť do POZNÁMKY. V tom prípade cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.                          

 

Miesto konania

4* hotel v centre Bratislavy + virtuálna miestnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná