HR trendy ve finančních institucích

Online seminář

Termín
úterý, 15.11.2022 900 - 1545
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 • Jak covid změnil svět benefitů?
 • Změny v úpravě odměňování podle CRD V
 • Práce z domova ve finančních institucích a její úskalí: digitalizace, bezpečnost dat
 • Diverzita jako aktuální téma pracovního trhu
 • Nábor v nové době

 

ÚTERÝ 15. LISTOPADU 2022, 9.00 - 15.45 HOD.

Od 8.30 hod. Otevření virtuální místnosti
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Jak covid změnil svět benefitů ve FI?
 • Jaké benefity jsou nyní mezi zaměstnanci nejvíce oceňovány?
 • Role technologií v benefitech a inovace v odměňování
 • Změny v úpravě odměňování (např. stejná odměna mužů a žen) podle CRD V
10.10 hod.Přestávka na kávu
10.30 hod. Trendy v náboru zaměstnanců 
 • Vliv HRtechu na metody náboru 
 • Využití umělé inteligence během screeningu uchazečů
 • Změny v náboru vynucené epidemií C19
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Práce z domova ve finančních institucích: proměny a výzvy
 • Ohlédnutí za pandemií z pohledu HR a v návaznosti na hybridní práci
 • Hybridní práce – benefit nebo trest?
 • Hybridní práce a její dopady na spolupráci
 • Tipy z praxe – co konkrétně děláme v Komerční pojišťovně
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Jak utvářet bezpečný rozvojový program pro ženy 
 • Finanční instituce jako leader společenské transformace? Proč ano, proč ne?
 • Jak efektivně podporovat  gendrovou diverzitu na vyšších postech?
 • Gender pay gap 
 • Harmonie mezi kvalitou kvantitou aneb je diskuze o kvótách ideálním řešením?
15.45 hod.Závěr semináře

 

V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!     

 

Cena         

základní                                                     9.900,- Kč + 21% DPH 

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.   

 

  

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná


Konference & Semináře > Přehled všech akcí > HR trendy ve finančních institucích