Inovativní léčba a biosimilars ČR & SR 2021

Konference

Termín
čtvrtek, 23.9.2021 900 - 1700
Místo
Praha / virtuální místnost conforum s.r.o.

Konferenci budeme pořádat v závislosti na epidemické situaci buď klasickou formou v hotelu nebo formou online setkání, případně kombinací. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

TÉMATA KONFERENCE:

 • Současný vývoj oblasti inovativní léčby a biosimilars v ČR/SR/EU v datových a grafických analýzách
 • Trendy vstupu originálních biologics a biosimilars na trh
 • Koncepce centrové péče a inovativní léky v ČR, SR i ve světě
 • Dostupnost a financování inovativních léků a biosimilars
 • Regulace vstupu inovativních léčiv a biosimilars v ČR a na Slovensku - legislativní a regulační pohled státních autorit
 • Schvalování cen a úhrad inovativních léčiv
 • Přístup plátců k centrové péči a financování inovativní léčby a biosimilars
 • Společné diskuze zástupců regulátorů, plátců a asociací ČR a SR

 

ČTVRTEK 23. ZÁŘÍ 2021, 9.00 - 17.00 HOD.

Od 8.30 hod. Otevření virtuální místnosti
 Předsednictví dopolední části: Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
9.00 hod.Zahájení konference
9.10 hod.  Současný vývoj oblasti inovativní léčby a biosimilars v ČR, SR, EU v datových a grafických analýzách, trendy vstupu biologics a biosimilars na trh
 • Dynamika progresu jednotlivých segmentů trhu - Rx, OTC včetně e-commerce
 • Trendy v oblasti inovativní léčby, generik a biosimilars 
 • Covid-19 - jak se změnil trh?
Ondřej Sýkora, Product Manager, IQVIA, Praha
9.45 hod. Centrová péče a inovativní léky v ČR/EU 
 • Dostupnost a financování inovativních léčiv
 • Tempo růstu výdajů na centrové léky v ČR a SR
 • Trendy vstupu originálních léčiv 
 • Novinky registrované FDA a EMA 
 • Orphans a moderní genová terapie 
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ČR, Praha
10.10 hod. Centrová starostlivosť a inovatívne lieky v SR/EU
 • Multifaktoriálne dôvody v dostupnosti liekov
 • Limitovaný vstup onkologických liekov
 • Rozloženie investícií do terapeutických oblastí v porovnaní s vybranými krajinami
 • Vývoj konaní a rozhodovacia prax MZ SR
Ing. Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu SR, Bratislava 
10.35 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE ZÁSTUPCŮ AIFP ČR A AIFP SR
10.45 hod.Přestávka na kávu
11.05 hod. Pohled na trh s biosimilárními léky v ČR/EU   
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
11.25 hod. Úskalia širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku  
MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka, GENAS, Bratislava
11.45 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE ZÁSTUPCŮ ČAFF A GENAS
11.55 hod. Vstup inovativních léčiv a biosimilars na trh v ČR - legislativní a regulační pohled
 • Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • Zrychlení vstupu inovativních léčiv na trh, jejich dostupnost a stanovení úhrady
 • Úprava režimu dočasných a trvalých úhrad inovativních léčiv, § 16 
 • Podmínky pro vstup biosimilars na trh
 • Orphans a léčivé přípravky pro moderní terapii - implementace do systému úhrad
Osloven zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR
12.30 hod. Regulácia vstupu inovatívnych liekov a biosimilars na Slovensku
 • Vstup inovatívnych liekov a biosimilars na slovenský trh, ich dostupnosť a limitácie
 • Systém cien a úhrad inovatívnych liekov a biosimilars
 • Regulácia dostupnosti a proces kategorizácie VILP a Orphans v SR
 • Moderná génová terapia - implementácia do systému úhrad
Martin Smatana, Health analyst, Bratislava
13.05 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE ZÁSTUPCŮ MZ ČR A MZ SR
13.15 hod.Přestávka na oběd
 Předsednictví odpolední části: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
14.15 hod. Inovativní léčba a biosimilars pohledem SÚKL
 • Schvalování cen a úhrad inovativních léčiv (režim dočasné či trvalé úhrady)
 • Hodnocení nákladové efektivity léčivého přípravku 
 • Plán příprav se zaměřením na vzácná onemocnění a VILP
 • Rozhodování SÚKL ve správním řízení - změny, zrychlení
 • Hloubkové revize úhrad inovativních léčiv a biosimilars, úprava zahajování zkrácených revizí
Osloven zástupce SÚKL ČR
14.45 hod. Inovatívna liečba a biosimilars pohľadom ŠÚKL
 • Schvaľovanie úhrad inovatívnych liekov a rozhodnutia o stanovení ceny a úhrady
 • Požiadavky a hodnotenie nákladovej efektívnosti lieku
 • Použitie neregistrovaného lieku
 • Kvalita, bezpečnosť a účinnosť biosimilars
Osloven zástupce ŠÚKL SR
15.15 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE ZÁSTUPCŮ SÚKL ČR A ŠÚKL SR
15.25 hod.Přestávka na kávu
15.45 hod. Přístup VZP k centrové péči a financování inovativní léčby a biosimilars 
 • Výdaje pojišťoven na centrovou péči a biosimilars
 • Revize systému cen a úhrad pohledem VZP 
 • Dohody zdravotních pojišťoven, zastropování maximálních nákladů a prokázání účinnosti léčby 
 • Podmínky úhrady inovativní a moderní terapie
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha
16.15 hod. Centrová starostlivosť a financovanie inovatívnej liečby pohľadom VšZP
 • Náklady na centrovú starostlivosť a biosimilars, rozhodovací proces, procesné pravidlá, zastropovanie nákladov
 • Vstup inovatívnych liekov do systému úhrad a podmienky pre ich vstup
 • Metodika VšZP k neuhradeným liekom v doterajšej praxi a v praxi covid-19
 • Lieková stratégia a postoj VšZP pre nadchádzajúce obdobie
MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
16.45 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE ZÁSTUPCŮ VZP ČR A VšZP SR
17.00 hod.Závěr konference

  

Cena           

základní                                                             9.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos a kód ke stažení prezentací.

 

Místo

Praha / virtuální místnost conforum s.r.o. 

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Inovativní léčba a biosimilars ČR & SR 2021
Loading...

Přehled všech akcí

Loading...

Přehled všech akcí