Klinické hodnocení léčivých přípravků

Seminář

Termín
středa, 4.10.2023 900 - 1600
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague**** + online

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Nová a aktuální legislativa v oblasti klinických hodnocení 
 • Posuzování žádostí o povolení klinických hodnocení v rámci nových nařízení EU 
 • Podávání žádostí přes nový Portál CTIS, překlopení KS do CTIS do 30.1.2025
 • Transitional trials
 • Bezpečnostní hlášení v KH dle CTR 
 • Zkušenosti subjektů s prvním podáváním žádostí přes CTIS
 • Decentralizované klinické studie a domácí návštěvy
 • Smlouva o provedení klinického hodnocení léčiv v praxi 
 • KHL a směřování inovativní medicíny

 

STŘEDA 4. ŘÍJNA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / otevření virtuální místnosti
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Přehled nové a aktuální legislativy v oblasti klinických hodnocení léčiv
Mgr. Zuzana Smrčková, advokátka, M2A partners, advokátní kancelář, Praha
10.00 hod.Přestávka na kávu
10.20 hod. Posuzování žádostí o povolení KHL v rámci nových nařízení EU 
 • Podávání nové žádosti prostřednictvím Portálu CTIS 
  • dosavadní praxe SÚKL
  • připravují se nějaké změny? 
  • certifikace pracovišť na First Human podání fáze I.
 • Pilotní projekt SNSA a konzultace v rámci EU na podporu klinických hodnocení 
 • Překlopení studie do CTIS do 30.1.2025, Transitional trials
 • Bezpečnostní hlášení v KH dle CTR 
MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
11.20 hod. Zkušenosti subjektů s prvním podáváním žádostí přes CTIS - diskuze
Moderátorka diskuze: MUDr. Beata Čečetková, Ph.D., předsedkyně platformy pro klinické studie,
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha

Panelisté: 
MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
RNDr. Vladimír Kůs, MSc. Ph.D., Country Study Manager, ROCHE s.r.o., Praha  
Mgr. Martina Robenková, MBA, Vedoucí Centra klinických studií, Útvar náměstka ředitele pro vědu, výzkum a výuku, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava-Poruba
12.20 hod.Přestávka na oběd
13.30 hod. Decentralizované klinické studie a domácí návštěvy 
Mgr. Lucie Špatenková, Managing Director, jednatelka, Clinical Research Center s.r.o. & CRC Home care, Praha
14.00 hod. Smlouva o provedení klinického hodnocení léčiv v advokátní praxi 
 • Právní rámec provedení KHL a požadavky na smluvní úpravu
 • Způsoby sjednání smlouvy o provedení KHL, spolupráce s koordinátory
 • Povinné náležitosti, specifika pro oblast KHL, doporučená a “problematická” ustanovení
 • Typické problémy při tvorbě a uzavírání smluv, následky porušení smlouvy, příklady z praxe
Mgr. Igor Pieš, advokát, Kastner & Pieš, advokátní kancelář s.r.o., Praha
14.50 hod. Přestávka na kávu
15.10 hod. KHL a směřování inovativní medicíny
Klinické studie s geneticky modifikovanými organismy

MUDr. Beata Čečetková, Ph.D., předsedkyně platformy pro klinické studie,
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
16.00 hod.Závěr semináře 

 

Cena                                                          10.900,- Kč + DPH                                                                                                                

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.  

Pokud preferujete ONLINE formu účasti, uveďte nám, prosím, tuto skutečnost do POZNÁMKY. V tom případě cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací. 

 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1 + online

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Klinické hodnocení léčivých přípravků