Kontrola a jištění jakosti léčivých přípravků

Seminář

Termín
středa, 18.10.2023 900 - 1600
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague**** + online

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Legislativní úvod ve výrobě léčiv
 • Požadavky správné výrobní praxe. Farmaceutický systém jakosti
 • CAPA, změny, odchylky
 • Revize GMP Annex 1 - splňujete nové požadavky?
 • Dokumentace SVP, její vedení a archivace v souladu s SVP
 • Inspekce a audity ve farmaceutickém průmyslu 
 • FDA inspekce

 

STŘEDA 18. ŘÍJNA 2023, 9.00 – 16.00 HOD.  

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva 
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Legislativní úvod ve výrobě léčiv 
Mgr. Václav Churý, konzultant
10.00 hod.Přestávka na kávu
10.20 hod. Požadavky správné výrobní praxe. Farmaceutický systém jakosti
 • Vymezení pokynů SVP stanovené SÚKL pro výrobu v daném rozsahu
 • Základní procesy v řízení kvality obecně, kontrola kvality v procesu výroby
 • Role oddělení kvality, úloha jištění jakosti ve firmě, pracovníci a jejich odpovědnosti
 • Změnová řízení, odchylky a CAPA
 • QMR, PQR
 • Výrobní prostory pro GMP
  • prostorové uspořádání výroby, zařízení
  • kvalifikace výrobních prostor (validace prostor, monitoring teploty a vlhkosti)
  • řízení dokumentace na zaznamenání výrobního procesu
  • vlastní výroba, kontrolní laboratoře – IPC, monitoring, údržba
  • skladování a označování obalových materiálů léků
  • mezioperační kontrola a kontrola finálního produktu
Ing. Kateřina Dudová, Ph.D., QP konzultant pro výrobu a distribuci léčiv
11.20 hod. Aktualizace směrnice Annex 1 GMP - splňujete nové požadavky?
 • Revize GMP Annex 1 - účinnost od 25.08.2023
 • Klíčové změny v nové verzi
  • Contamination Control Strategy (CCS)
  • prostory a zařízení (RABS, Izolátorová technologie)
  • výrobní technologie
  • personál
  • monitoring
 • Příklady z praxe
Ing. Miroslav Mík, Vedoucí odboru AMT, BLOCK a.s., Praha
12.10 hod.Společný oběd
13.10 hod. Dokumentace SVP, její vedení a archivace v souladu s SVP
Ing. Petr Smutný, Vedoucí oddělení QA / GMP Auditor / Kvalifikovaná osoba, Pharmazet Alliance Group, Praha
14.00 hod. Inspekce ve výrobě léčiv a dodržování požadavků SVP
 • Typy inspekcí a jejich časové intervaly
 • Požadavky SÚKL v oblasti SVP
 • Průběh inspekce
 • Nejčastější nedostatky a nápravná opatření 
 • Sankce
Vanda Godulová, QA Inspector, Zentiva, k.s., Praha
14.50 hod.Přestávka na kávu
15.10 hod. Audit FDA ve výrobě léčiv
Přednášející kontaktován
16.00 hod.Závěr semináře

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. 

 

Cena                                                          10.900,- Kč + DPH                                                                                                                    

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

Pokud preferujete ONLINE formu účasti, uveďte nám, prosím, tuto skutečnost do POZNÁMKY. V tom případě cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.  

 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1 + online

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná


Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Kontrola a jištění jakosti léčivých přípravků