Kosmetické přípravky

Seminář

Termín
úterý, 31.10.2023 900 - 1620
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague**** + online

Získejte aktuální informace z oblasti kosmetických přípravků a načerpejte zkušenosti z praxe od zástupců SZÚ a dalších odborných přednášejících. Zvyšte si svoji kvalifikaci a získejte osvědčení. Zveme Vás na seminář, který je zaměřený na tato témata: 

 

 • Aktuální legislativa v oblasti kosmetických přípravků
 • Označování alergenů v kosmetice podle nové legislativy č.1223/2009
 • Tvrzení a označování kosmetických přípravků 
 • Nový zákon na ochranu spotřebitele v kosmetickém průmyslu
 • Vývoj kosmetického přípravku - poznatky z praxe
 • CPNP - notifikace kosmetických přípravků 

 

ÚTERÝ 31. ŘÍJNA 2023, 9.00 - 16.20 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / otevření virtuální místnosti
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Aktuální legislativa v oblasti kosmetických přípravků
 • Aktuální závazná legislativa pro oblast kosmetických přípravků
  • novinky, připravovaná legislativa, co se plánuje, nové postupy v kosmetice
  • aktualizace Nařízení EP a Rady (ES) č.1223/2009
 • Vymezení kosmetického přípravku, kosmetická databáze
 • Požadavky na informační dokumentaci 
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Složení přípravku a omezení, seznam zakázaných ingrediencí 
  • nanomateriály, nano-povolení
  • současná a předpokládaná situace ohledně UV filtrů 
  • značení obsahu formaldehydu, látek, které uvolňují formaldehyd
 • Dozor na trhu
 • Vymezení povinných osob 
  • odpovědné osoby: výrobce/dovozce/distributor
  • povinnosti odpovědných osob
 • Registrace kosmetiky mimo EU
MUDr. Dagmar Jírová, CSc., vedoucí NRC pro kosmetiku a Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Státní zdravotní ústav, Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Označování alergenů v kosmetice podle nové legislativy č.1223/2009
RNDr. Hana Bendová, Ph.D., Pracoviště laboratoří biomedicíny, NRC pro kosmetiku, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Státní zdravotní ústav, Praha
11.20 hod. Tvrzení a označování kosmetických přípravků 
 • Legislativní rámec vztahující se k tvrzení na obalech kosmetických přípravků
 • Nařízení 655/2013 a pokyny k nařízení 
 • Správný postup pro doložení důkazu o tvrzení
 • Legislativní rámec označování KP
 • Povinnost odpovědné osoby / distributora dle čl. 19 nařízení 
 • Tvorba etiket a označování KP 
 • Zakázané ingredience
 • Kosmetické balíčky, multipacky, vzorky 
RNDr. Hana Bendová, Ph.D., Pracoviště laboratoří biomedicíny, NRC pro kosmetiku, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Státní zdravotní ústav, Praha
12.20 hod.Přestávka na oběd
13.20 hod. Nový zákon na ochranu spotřebitele pro oblast kosmetických přípravků
Mgr. Igor Pieš, advokát, Kastner & Pieš, advokátní kancelář s.r.o., Praha
14.10 hod. Vývoj kosmetického přípravku - poznatky z praxe  
Ing. Alena Chudá, vývojář kosmetických přípravků a interní auditor QMS ISO 9001
14.50 hod.Přestávka na kávu
15.05 hod. CPNP - notifikace kosmetických přípravků
Ing. Kateřina Jaklinová, konzultantka, Teplice 
16.20 hod.Závěr semináře 

 

Cena                                                      10.500 Kč + DPH                                                                                                          

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.  

Pokud preferujete ONLINE formu účasti, uveďte nám, prosím, tuto skutečnost do POZNÁMKY. V tom případě cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací. 

 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1 + online

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná