Kybernetická rizika ve finančních institucích-prezentace

Soubor:1_kucinsky.pdfPopis:Soubor:2_valenta.pdfPopis:Soubor:3_nekovář_pohl.pdfPopis:Soubor:4_blažek.pdfPopis:Soubor:5_moláček.pdfPopis:

Konference & Semináře > Prezentace > Kybernetická rizika ve finančních institucích-prezentace