Novela zákona o úhradách liekov, ZP a dietetík č. 363/2011

Diskusné fórum

Termín
čtvrtek, 9.3.2023 900 - 1500
Místo
Bratislava

POZOR, ZMENA TERMÍNU!

Srdečne Vás pozývame k účasti na diskusnom fóre, ktoré aktuálne zaraďujeme dňa 9. marca 2023. Preberieme novinky a dopady veľmi obsiahlej novely zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Aké sú hlavné zmeny, ktoré dopadajú na farmaceutický priemysel? Načerpajte informácie a skúsenosti od odborných prednášajúcich a kolegov a zapojte sa do diskusie, tešíme sa na Vás!

 

ŠTVRTOK 9. MARCA 2023, 9.00 – 15.00 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrácia a ranní káva
 Odborné vedenie diskusného fóra: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
9.00 hod. Otvorenie fóra
9.10 hod.  Úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetík pohľadom MZ SR
 • Nový režim MEA v zákone o úhradách
 • Nové a upravené pojmy v zákone o úhradách, procesné úpravy 
 • Dohodovaní zmluvných podmienok kategorizácie nákladných liekov na MZ SR
 • Koncept zmluvy medzi MZ SR a MAH
 • Novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach - aké nové zmeny prináša?
 • Povolenia na použitie nových liekov - použitie neregistrovaného lieku, registrovaného lieku na terapeutickú indikáciu neuvedenú v rozhodnutí o registrácii lieku, skúšaný liek pre pacienta v klinickom skúšaní 
Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD., riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
10.00 hod.Prestávka na kávu
10.20 hod. Novela č.363/2011 Z.z. a jej praktické dopady - blok I
 • Nová úprava vstupu liekov na ojedinelé ochorenia, liekov určených na liečbu závažného ochorenia a liekov na inovatívnu liečbu do systému úhrad
 • Koncepcia zmlúv o podmienkach úhrady lieku
  • na čo si dať pozor pri zmluve MAH s MZ SR za účelom zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov / zmeny charakteristík referenčnej skupiny / zaradenie prvého generika/biosimilaru do RF s liekom s MEA
  • v čom môžu byť úskalia MEA zmlúv?
  • je možné uzatvoriť zmluvu aj so zdravotnou poisťovňou? 
  • rozdiel medzi MEA a inými zmluvami
 • Ochrana dôverných informácií a obchodného tajomstva v kategorizačnom konaní
 • Zmeny v systéme úhrad liekov na „výnimku“
 • Spoločná diskusia
JUDr. Marko Polakovič, konateľ, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava
11.20 hod. Novela č.363/2011 Z.z. a jej praktické dopady - blok II
 • Nové podmienky pre rozhodovanie o zmene charakteristík referenčnej skupiny (prehodnocovanie úhrad, zmeny indikačného  a preskripčného obmedzenia), podávanie žiadostí o zníženie cien zdravotnými poisťovňami a referencovanie
 • Režim rozhodovania o osobitnej cenovej regulácii 
  • v čom sa odlišuje, proces rozhodovania o osobitnej regulácii
  • povinnost MAH informovať MZ SR o zmenách
 • Postup pri podmienene kategorizovaných liekoch a liekov zaradených na základe zmlúv o podmienkach úhrady so zdravotnými poisťovňami (tieto posledné už v marci nemusia byť témou, keďže by sa mali podľa zákona vysporiadať do konca februára),
 • Postup pri tzv. „liekoch 1:50 000“ / slovenských orphanoch (ktoré boli v minulosti zaradené do úhrady bez splnenia podmienok nákladovej efektívnosti)
 • Postup pri strane orphan statusu lieku
 • Spoločná diskusia
Mgr. Marek Holka, partner, advokát, ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o., Bratislava
12.20 hod.Prestávka na obed
13.20 hod. Nový režim v zákone o úhradách pohľadom poisťovne
Prednášajúci kontaktovaný
14.10 hod. NIHO hodnotenia pre MEA
Prednášajúci kontaktovaný
15.00 hod.Ukončenie diskusného fóra

V súčasnej dobe prebieha oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu. 
Tešíme sa na Vás!  

 

Cena                                                             435 EUR + DPH

Cena zahŕňa vstup na fórum, prezentácie a občerstvenie a je platná pre jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku. 

 

Miesto konania

4* hotel v centre Bratislavy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Novela zákona o úhradách liekov, ZP a dietetík č. 363/2011