Novela zákona o léčivech a její dopady

Diskuzní fórum

Termín
úterý, 26.9.2023 900 - 1330
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague****

Novela zákona o léčivech byla Poslaneckou sněmovnou schválena v prvním čtení. Pro MAH a distributory zavádí nově:

 • povinnost dodávek po přerušení či ukončení uvádění na trh 
 • označení léčivého přípravku příznakem „omezená dostupnost“ a povinnost dodat do 2 pracovních dní
 • systém rezervních zásob léčivých přípravků 

Přijďte 26.9.2023 na diskuzní fórum, kde Vás čekají bloky s diskuzemi a možnost setkat se se špičkovými přednášejícími a kolegy u dobré kávy a výborného občerstvení. Den nastartujeme společnou snídaní v salonku hotelu v centru Prahy.

 

TÉMATA DISKUZNÍHO FÓRA:

 • SPOLEČNÉ DISKUZE
 • Novela ZOL a připravované změny
 • LP s příznakem "omezená dostupnost"
 • Povinnost dodávek po přerušení či ukončení uvádění na trh
 • Systém rezervních zásob Iron Stock
 • Nové povinnosti MAH, distributora, lékárny
 • Spolupráce MZ a SÚKL

 

ÚTERÝ 26. ZÁŘÍ 2023, 9.00 – 13.30 HOD.   

Od 8.30 hod. Registrace 
9.00 hod.  Společná snídaně a ranní káva v salonku hotelu Majestic Plaza Pragueuntitled.png
9.30 hod.Zahájení diskuzního fóra
9.40 hod.  Ne/dostupnost léčivých přípravků na trhu ČR a EU
 • Aktuální situace, stav projednávání novely ZOL, možný další vývoj
 • Současná dostupnost ATB a antipyretik
 • Jaké systémové změny jsou třeba k zajištění lepší dostupnosti léků do budoucna?
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
10.10 hod. Připravovaná novela zákona o léčivech z pohledu MZ ČR
 • Novela ZOL a připravované změny
 • LP s příznakem "omezená dostupnost"
 • Povinnost dodávek po přerušení či ukončení uvádění na trh
 • Systém rezervních zásob Iron Stock
 • Nové povinnosti MAH, distributora, lékárny
 • Nově definované sankce
Mgr. Daniela Rrahmaniová, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
10.50 hod. Připravovaná novela zákona o léčivech z pohledu SÚKL
 • Novela ZOL a nové povinnosti SÚKL
 • Dostupnost léčiv, monitoring a řešení výpadků léčivých přípravků
 • Hlášení přerušení dodávek farmaceutických firem
 • Nelegální reexport léčiv a jeho postihování, spolupráce se ŠÚKL
 • Kontroly v lékárnách a zvýšení sankcí za nevedení evidence skladových zásob, příjmu a výdeje léčiv 
 • Nové hlášení distributorů na SÚKL - balení přípravku s omezenou dostupností 
Mgr. Irena Storová, MHA, bývalá ředitelka SÚKL, Praha
11.30 hod.Přestávka na kávu
11.50 hod. SPOLEČNÁ DISKUZE k novele ZOL  
 • Pomůže projednávaná novela zákona o léčivech snížit nedostatek léčiv pro pacienty v Česku?
 • Jak výrobci a dodavatelé léčiv zareagují na nové povinnosti a bude to mít dopad na jejich obchodní modely?
 • Zvládnou distributoři tvořit systém rezervních zásob léčiv? A proč nechce rezervy kritických léčiv tvořit přímo stát?
 • Co si od novely zákona o léčivech slibují lékárníci? Přispěje novela ke spravedlivější alokaci léků mezi lékárnami?
 • Má cenová a úhradová regulace v Česku vliv na dostupnost léčiv? Jsou regulátoři a zdravotní pojišťovny připraveny k systémovým změnám i v této oblasti?
 • Jaké jednotlivé nástroje máme a budeme mít k dispozici k zajištění dostupnosti léků? Jsou dostatečné a efektivní?
 • Jaká další opatření zvyšující odolnost trhu a stabilitu dodávek léčiv navrhují klíčoví hráči českého lékového trhu?
Moderátor: Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha 
Panelisté: 
Mgr. Daniela Rrahmaniová, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
Mgr. Irena Storová, MHA, bývalá ředitelka SÚKL, Praha
MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha

MUDr. Pavel Sedláček, předseda představenstva, AIFP, Praha  
PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., Viceprezident, Česká lékárnická komora, Praha
13.30 hod.Závěr diskuzního fóra

 

 

Cena                                                            7.500,- Kč + DPH

Cena zahrnuje vstup na fórum, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.   

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Novela zákona o léčivech a její dopady