Ochrana osobních dat ve finančních institucích

seminář

Termín
středa, 26.1.2022 900 - 1530
Místo
Praha/virtuální místnost conforum s.r.o.

Seminář budeme pořádat v závislosti na epidemické situaci buď klasickou formou v hotelu nebo formou online setkání, případně kombinací. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Právní rámec ochrany osobních údajů a jeho praktické dopady
 • Zrušení Privacy Shield, nové pokyny Komise pro předávání osobních údajů, důsledky Brexitu (aktualizované standardní smluvní doložky) 
 • Umělá inteligence v praxi z pohledu GDPR (návrh nařízení EU)
 • Etika a umělá inteligence
 • Použití moderních technologií (biometrika a systémy rozpoznávání tváře) ve vztahu k GDPR
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a stav její transpozice v ČR
 • Vztahy správce – zpracovatel v praxi

 

STŘEDA 26. LEDNA 2022, 9.00 - 15.30 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / Otevření virtuální místnosti
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Zkušenosti z dozorové činnosti ÚOOÚ
 • Vybraná aktuální témata zpracování osobních údajů (předávání, DPIA, kodexy, certifikace a další)
Mgr. Bc. David Burian, vedoucí oddělení akreditací a předávání údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha
10.35 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod. Právní rámec ochrany osobních údajů a jeho praktické dopady
 • Nařízení EU ePrivacy – současný stav a vztah k GDPR
 • Aktuální judikatura z oblasti ochrany osobních údajů
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (přetrvávající problémy)
 • Práva subjektů údajů a jejich provádění v praxi
 • (D)PIA - kdy má své opodstatnění
 • Právo na výmaz a omezení zpracování v praxi
 • Zrušení Privacy Shield, nové pokyny Komise pro předávání osobních údajů, důsledky Brexitu (aktualizované standardní smluvní doložky)
přednášející kontaktován
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. GDPR, umělá inteligence a další moderní technologie
 • Umělá inteligence v praxi z pohledu GDPR (návrh nařízení EU)
 • Etika a umělá inteligence
 • Použití moderních technologií (biometrika a systémy rozpoznávání tváře) ve vztahu k GDPR
RNDr. Karel Neuwirt, Konzultant pro ochranu osobních údajů, Praha 
14.00 hod. Vztahy správce – zpracovatel v praxi
RNDr. Karel Neuwirt, Konzultant pro ochranu osobních údajů, Praha
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. Whistleblowing
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a stav její transpozice v ČR
 • Whistleblowing v praxi finančních institucí
JUDr. Jaromír Kaděra, Groupwide Antifraud Manager, KBC Group, Praha
15.30 hod.Závěr semináře

 

 

Cena           

základní                                                             9.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje vstup na seminář, tištěné prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytovaní a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

V případě online semináře cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

 

Místo

Praha / virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Ochrana osobních dat ve finančních institucích