Ochrana osobních dat ve finančních institucích

Seminář

Termín
středa, 29.1.2020 900 - 1600
Místo
Praha

TÉMATA SEMINÁŘE: 

 • GDPR v praxi finančních institucí
 • Nařízení ePrivacy - další očekávaný vývoj a vztah k GDPR
 • Aktuální judikatura z oblasti ochrany osobních údajů
 • Data Protection Officer a jeho úloha
 • Souhlas se zpracováním údajů v novém režimu
 • Právo na přístup a nutnost zmapování umístění všech uchovávaných údajů
 • Přenositelnost a jeho rozsah
 • PIA - kdy má své opodstatnění
 • Právo na výmaz a omezení zpracování v praxi

 

STŘEDA 29. LEDNA 2020, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Regulatorní rámec ochrany osobních údajů
 • Dohled na evropské a národní úrovní, spolupráce a jednotnost 
 • Dosavadní dozorová praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Zákon o zpracování osobních údajů, postavení a role Úřadu
 • Nové nástroje ochrany osobních údajů – aktuální vývoj (kodexy, certifikace, DPIA)
 • Aktuální otázky spojené s  předávání do třetích zemí (smluvní doložky, BCR, štít soukromý)
Mgr. Bc. David Burian, vedoucí oddělení akreditací a předávání údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod.  Ochrana dat v pojišťovnictví - case study
 • Subjekty údajů v pojišťovnictví                                                                          
 • Aktuální vývoj u souhlasů se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů v pojišťovnictví
 • Práva subjektů údajů dle GDPR a jejich implementace
 • Vztahy se zpracovateli osobních údajů a dopady na ně
 • Vliv GDPR na vnitřní procesy a uspořádání v pojišťovně
 • „Skupinový“ útvar DPO v praxi
Přednášející kontaktován
12.00 hod.Společný oběd
13.00 hod. Praktické zkušenosti s ochranou dat v bankovnictví - case study
 • Obecné zkušenosti s novými pravidly
 • Nový zákon 110/2019 o zpracování osobních údajů-problémy
 • Cloud a data v něm-hrozby
 • Souhlas se zpracováním údajů v novém režimu
 • Možné právní vztahy v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů
 • DPIA, kdy má své opodstatnění
 • Právo na přístup a nutnost zmapování umístění všech uchovávaných údajů
 • Právo na výmaz a omezení zpracování v praxi
Ing. Zdeněk Blažek, PhD. CISM, Vice President, Security Manager, COMMERZBANK AG, Praha
14.20 hod.Přestávka na kávu 
14.40 hod. Data Protection Officer jeho role a postavení ve společnosti
 • Zodpovědnost, role a postavení pověřenců (DPO) ve společnosti
 • Náplň práce a hlavní činnost
 • Kvalifikace pověřenců (DPO) a proškolení dalších osob
 • Určení zaměstnance jako pověřence - ne/lze?
 • Jmenování DPO
 • Interní nebo externí DPO
 • Kdo a kdy může (DPO) odvolat
 • Smlouva o službách
 • Revize pracovní smlouvy
RNDr. Karel Neuwirt, Konzultant pro ochranu osobních údajů, Praha
16.00 hod.Závěr semináře

 

 

Cena

zvýhodněná               do   24.01.2020        9.900 Kč + DPH

základní                    od    25.01.2020      11.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

4* hotel v centru Prahy

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Ochrana osobních dat ve finančních institucích
Loading...

Přehled všech akcí

Loading...

Přehled všech akcí