Povinný systém řízení kvality zdravotnických prostředků

Workshop

Termín
čtvrtek, 5.10.2023 900 - 1320
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague****

Výrobce ZP je povinen prokázat nejpozději do 26. května 2024 zavedení systému řízení kvality v souladu s čl. 10 odst. 9 nařízení MDR. Co musíte jako výrobce zdravotnických prostředků z pohledu směrnice a direktivy splnit, abyste mohli deklarovat zavedený systém řízení kvality? Připravili jsme pro Vás s odbornými lektory podrobný výklad požadavků a jejich aplikaci v praxi společně s konkrétními tipy a přehledem specifických požadavků v systému řízení kvality ZP. 

Přijďte 5.10.2023 na workshop, kde Vás čekají přednáškové bloky a praktické postupy s návrhy řešení, a buďte připraveni včas! Setkáte se s přednášejícími a kolegy u dobré kávy a výborného občerstvení. Těšíme se na Vás!

 

TÉMATA WORKSHOPU:

 • Systém řízení kvality zdravotnických prostředků - úvod do tématu, legislativa, přehled, jak na management kvality
 • EU Certifikát systému řízení kvality - příklad z praxe
 • Workshop - případové studie 

 

ČTVRTEK 5. ŘÍJNA 2023, 9.00 – 13.20 HOD.  

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva 
9.00 hod. Zahájení workshopu
9.10 hod.  Systém řízení kvality zdravotnických prostředků
 • Úvod do systému řízení kvality zdravotnických prostředků
 • Legislativní požadavky 
  • požadavky čl.10 odst.9 MDR
  • výklad normy ČSN EN ISO 13485:2016 
  • CEN/TR 17223
  • FDA CFR 21
  • co z uvedeného využít? Je MDR dostačující?
 • Organizační struktura, systém managementu, interní a externí zainteresované strany
 • Procesní řízení a mapování procesů - plán, provádění, kontrola a preventivní akce  
 • Systémová dokumentace 
  • žádost o zahájení certifikace ZP do 26.5.2024
  • lhůta pro uzavření písemné smlouvy o certifikaci ZP do 26.9.2024
  • externí audit systému řízení kvality / posouzení systémové dokumentace novým oznámeným subjektem jmenovaným dle MDR?
  • je návod k použití potřebný (jaké jsou náležitosti dle MDR, doplnění o piktogramy) nebo není (podpořit dokumentací řízení rizik a náležitým odůvodněním)?
 • Řízení rizik
 • Klinické hodnocení dle MDR
 • Cíle, nástroje a kontrola kvality
 • Nákup, výběr a hodnocení dodavatelů
 • Metrologie a její úloha v systému kvality
 • Řízení neshodného produktu
 • Interní audity – příprava, realizace, dokumentace
 • Přezkoumání systému managementu
 • Řízení lidských zdrojů a úloha vedoucích pracovníků a manažerů, kvalifikační požadavky na pracovníky, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců
Ing. Petr Šmídl, CSc., předseda CZDEMA, Senior Consultant, Medesys s.r.o., Praha
Ing. Jakub Filip, člen předsednictva CZEDMA, Manažer jakosti, Siemens Healthcare, s.r.o., Praha
10.40 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod. EU Certifikát systému řízení kvality - příklad z praxe  
 • Posouzení a evidence žádosti o posouzení shody
 • Uzavření smlouvy o posouzení shody
 • Přezkoumání technické dokumentace a dokumentace systému řízení kvality
 • Příprava a provedení auditu systému řízení kvality
 • Zpracování výstupních dokumentů z přezkoumání dokumentace a certifikačního auditu
 • Posouzení výstupních dokumentů rozhodovací komisí oznámeného subjektu, vydání certifikátu
 • Dozorový / neohlášený / mimořádný audit
 • Recertifikační proces
Ing. Tomáš Závišek, Vedoucí střediska certifikace zdravotnických prostředků,
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, A.S., Zlín
11.50 hod. Workshop - případové studie
 • Mapování procesu, management rizik procesu, tvorba organizační struktury, analýza zainteresovaných stran
 • Stanovení cílů, kritéria pro hodnocení dodavatelů, metrologie ve společnosti, plánování interních auditů, životní cyklus zaměstnance, adaptační plán, hodnotící pohovory
Ing. Petr Šmídl, CSc., předseda CZDEMA, Senior Consultant, Medesys s.r.o., Praha
Ing. Jakub Filip, člen předsednictva CZEDMA, Manažer jakosti, Siemens Healthcare, s.r.o., Praha
13.20 hod.Závěr workshopu
 

Cena                                        7.500 Kč + DPH                                                                                                                

Cena zahrnuje vstup na workshop, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.  

 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Povinný systém řízení kvality zdravotnických prostředků