Regulace reklamy léčiv a zdravotnických prostředků

Seminář

Termín
úterý, 3.3.2020 900 - 1610
Místo
Hotel Majestic Plaza Prague, Štěpánská 33, Praha 1

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Aktuální legislativa ovlivňující reklamu na léčivé přípravky 
 • Regulace reklamy zdravotnických prostředků  
 • Regulace reklamy léčiv na internetu
 • Rozhodovací praxe SÚKL 
 • Kontrolní činnost SÚKL
 • Regulace reklamy zdravotnických prostředků 
 • Činnost RRTV v oblasti reklamy na léky a zdravotnické prostředky 

 

ÚTERÝ 3. BŘEZNA 2020, 9.00 – 16.10 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.10 hod.  Právní rámec regulace reklamy na zdravotnické prostředky
 • Připravované změny v regulaci zdravotnických prostředků
 • Návrh nové regulace reklamy na zdravotnické prostředky 
  • představení nových pravidel regulace reklamy zdravotnických prostředků
   • důvody pro změnu
   • požadavky EU
   • národní úprava
   • jaké jsou hlavní změny
   • dozor
  • plán legislativního procesu
MUDr. Jan Wolf, MBA, oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
9.50 hod.Přestávka na kávu
10.10 hod.  Propagace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na internetu
 • Regulace reklamy v online prostředí - legislativní rámec
 • Rx versus OTC a ZP na internetu
 • Připomínková reklama 
 • Specifika reklamy na sociálních sítích, YouTube, mobilních aplikacích ...
 • Diskuse na webových stránkách
 • Pacientské programy, edukační materiály
Mgr. Igor Pieš, advokát, Kastner & Pieš, advokátní kancelář, Praha
11.00 hod. Marketingové aktivity směřované na odbornou a širokou veřejnost - co je povoleno a co není?
 • Přehled platné legislativy týkající se regulace reklamy léčiv v ČR a EU 
 • Propagace Rx/OTC léčivých přípravků a zdravotnických prostředků - praktický přehled regulačních opatření, rozdílů, co je/není povoleno?
 • Reklama zaměřená na širokou veřejnost
  • co musí splňovat a nesmí obsahovat
  • doporučení vědců, zdravotnických odborníků, ... 
  • komunikační prostředky pro její šíření
 • Reklama zaměřená na odborníky, pojem “odborník”
  • co musí splňovat a nesmí obsahovat
  • klinické studie, dary, sponzoring, kongresy …
  • srovnávací reklama, soulad s SPC
  • komunikační prostředky pro její šíření
 • Poskytování (naturálních) bonusů / vzorků a manipulace s nimi podle zákona o regulaci reklamy
Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2 Martins Legal, advokátní kancelář, Praha
12.30 hod.Společný oběd
13.30 hod. Rozhodovací a dozorová praxe SÚKL v oblasti regulace reklamy léčivých přípravků  
 • Výkladová a rozhodovací praxe 
 • Dozorová a kontrolní činnost SÚKL v praxi
 • Sankce, nápravná opatření
Mgr. Jaroslava Doležalová, vedoucí oddělení dozoru nad reklamou, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
14.20 hod.Přestávka na kávu 
14.40 hod. Kontrolní činnost SÚKL
 • Postupy při kontrole
 • Práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolované osoby
 • Námitky a obrana proti kontrolním zjištěním
 • Přestupky a správní delikty dle kontrolního řádu
Mgr. Milena Hoffmanová, partner, Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, Praha
15.25 hod. Činnost RRTV v oblasti reklamy na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
 • Specifická právní úprava pro televizi, rozhlas 
 • Činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Průběh přestupkového řízení
 • Příklady z rozhodovací praxe
Mgr. Jiří Hadaš, MBA, Vedoucí oddělení nelineárních služeb, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha 
16.10 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   28.02.2020          9.900 Kč + DPH

základní                     od   29.02.2020        11.900 Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

Hotel Majestic Plaza Prague, Štěpánská 33, Praha 1

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Regulace reklamy léčiv a zdravotnických prostředků