Regulace reklamy léčiv a zdravotnických prostředků

Seminář

Termín
úterý, 16.3.2021 900 - 1600
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

Tento seminář budeme pořádat formou online setkání. Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Právní rámec regulace reklamy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
 • Reklamní aktivity směřované na odbornou a širokou veřejnost a jejich regulace 
 • Propagace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na internetu 
 • Rozhodovací a dozorová praxe SÚKL 
 • Nový kodex AIFP a jeho dopad do oblasti regulace reklamy léčiv
 • Činnost RRTV v oblasti reklamy na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky 

 

Zúčastněte se semináře a získejte osvědčení o absolvování! Těšíme se na Vás!

 

ÚTERÝ 16. BŘEZNA 2021, 9.00 - 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Otevření virtuální místnosti
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Právní rámec regulace reklamy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 
 • Předpisy upravující reklamu na léčivé přípravky (LP) a zdravotnické prostředky (ZP)
 • Pojem, předmět a obecná úprava reklamy na LP a ZP dle Novely
 • Odborník v zákoně o regulaci reklamy
 • Reklama na zaměřená na širokou veřejnost dle Novely – shodné a odlišné požadavky na reklamu na ZP a LP
 • Reklama zaměřená na odbornou veřejnost dle Novely – shodné a odlišné požadavky na reklamu na ZP a LP
 • Právní úprava reklamy na výrobky cílící na zdraví dle Novely
Mgr. Milena Hoffmanová, partner, Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, Praha
10.00 hod.Přestávka na kávu
10.20 hod. Reklamní aktivity směřované na odbornou a širokou veřejnost a jejich regulace
 • Propagace Rx/OTC léčivých přípravků a zdravotnických prostředků - co je a co není povoleno v praktickém přehledu, umbrella branding 
 • Reklama zaměřená na širokou veřejnost versus reklama zaměřená na odborníky
 • Poskytování bonusů / vzorků
 • Příklady z praxe
Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2 Martins Legal, advokátní kancelář, Praha
11.15 hod. Regulace propagace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na internetu
 • Regulace reklamy ve virtuálním prostředí - legislativní rámec a nové změny
 • Rx / OTC a ZP na internetu - na co si dát pozor
 • Specifika reklamy na LP a ZP na sociálních sítích a v mobilních aplikacích - limity a omezení
 • Problematika reklamního emailingu, direct marketingu
 • Diskuze na webových stránkách
 • Pravidla pro reklamu při provozu e-shopů
Mgr. Igor Pieš, advokát, Kastner & Pieš, advokátní kancelář, Praha
12.10 hod.Přestávka na oběd
13.20 hod. Rozhodovací a dozorová praxe SÚKL v oblasti regulace reklamy léčivých přípravků
 • Pokyny SÚKL a jejich aktualizace
 • Výkladová a rozhodovací praxe 
 • Dozorová a kontrolní činnost SÚKL 
 • Sankce, nápravná opatření
Mgr. Jaroslava Doležalová, vedoucí oddělení dozoru nad reklamou, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
14.20 hod. Přestávka na kávu
14.40 hod. Nový kodex AIFP a jeho dopad do oblasti regulace reklamy léčiv
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
15.10 hod. Činnost RRTV v oblasti reklamy na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
 • Specifická právní úprava pro televizi, rozhlas 
 • Činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Průběh přestupkového řízení
 • Příklady z rozhodovací praxe
Mgr. Jiří Hadaš, MBA, Vedoucí oddělení nelineárních služeb, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha
16.00 hod.Závěr semináře

 

Pokud budete mít před konáním semináře dotazy na naše přednášející, napište je, prosím, na  Děkujeme a těšíme se na Vás!

           

Cena                                                    9.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos a kód ke stažení prezentací.

 

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o. 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Regulace reklamy léčiv a zdravotnických prostředků
Loading...

Přehled všech akcí

Loading...

Přehled všech akcí