Správná distribuční praxe léčiv ve farmaprůmyslu

seminář

Termín
čtvrtek, 2.12.2021 900 - 1630
Místo
Praha/ virtuální místnost conforum s.r.o.

Seminář budeme pořádat v závislosti na epidemické situaci buď klasickou formou v hotelu nebo formou online setkání, případně kombinací. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

TÉMATA SEMINÁŘE:

 • Vývoj farmaceutického trhu v ČR a EU 
 • Aktuální legislativní změny a lékové regulace v ČR
 • Kontrolní činnost SÚKL v oblasti distribuce léčiv
 • Vliv pandemie a její dopady na distribuci léčiv
 • Systém pro ověřování pravosti léčiv FMD
 • Zajištění požadavků správné distribuční praxe léčiv

 

ČTVRTEK 2. PROSINCE 2021, 9.00 - 16.30 HOD. 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva / Otevření virtuální místnosti
 Odborné vedení semináře: MVDr. Vratislav Krupka, kvalifikovaná osoba, MOVIANTO Česká republika, s.r.o., Brno
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Současný vývoj farmaceutického trhu ČR a EU v detailu na distribuci léčivých přípravků v datových a grafických analýzách
Mgr. Dominik Herman, Ph.D., Produktový ředitel, IQVIA, Praha
9.50 hod. Legislativní rámec distribuce léčivých přípravků
 • Povinnost distributora a MAH zajistit dostupnost humánních léčivých přípravků
 • Požadavky na distribuci léčivých přípravků - současné a připravované změny
  • novela zákona o léčivech 
  • novela zákona “48” o veřejném zdravotním pojištění
  • pokyny SÚKL - DIS-13 a REG-13
 • Dostupnost léčivých přípravků a její regulace 
  • protiexportní opatření 
  • seznam přípravků zakázaných pro reexport, zákazy vydané MZ ČR
  • emergentní systém dodávek humánních léčivých přípravků
  • neregistrované léčivé přípravky
JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., MHA, attorney at law, dubanska & co, advokátní kancelář, Praha
10.50 hod.Přestávka na kávu
11.15 hod. Aktuální problematika distribuce léčiv z pohledu SÚKL
 • Serializace a ochranné prvky v distribuci léčiv 
 • Brexit a jeho dopady do distribuce léčiv
 • Kontrolní činnost SÚKL v oblasti distribuce léčivých přípravků
 • Hlášení distributorů SÚKL
Přednášející kontaktován
12.15 hod.Přestávka na oběd
13.15 hod. Systém pro ověřování pravosti léčiv FMD 
Pavlína Štisová, MBA, Executive Manager, NOOL, Praha 
14.00 hod. Přímé distribuční kanály léčivých přípravků
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ČR, Praha
14.40 hod.Přestávka na kávu
15.00 hod. Teplotní mapování prostoru skladů a výroben 
 • Řízení jakosti a zajištění kvality v rámci distribučního řetězce  
 • Požadavky na skladování v bezpečných a zajištěných prostorech
  • návody jak postupovat, rozmístění čidel, hodnocení výsledků, 10 kroků k internímu zmapování prostor 
 • Požadavky na přepravu léčiv
 • Systém dohledatelnosti zboží a dokumentace SDP 
Přednášející kontaktován
15.50 hod. Pohled distributorů léčiv na současnou distribuční praxi - diskuzní blok
 • Aktuální výzvy a překážky v distribuci léčivých přípravků
Přednášející kontaktováni
16.30 hod.Závěr semináře

  

Cena           

základní                                                             10.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje vstup na seminář, tištěné prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytovaní a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

V případě online semináře cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

 

Místo

Praha / virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Správná distribuční praxe léčiv ve farmaprůmyslu