Správna veľkodistribučná prax SR

Seminár

Termín
úterý, 5.12.2023 900 - 1600
Místo
Bratislava

TÉMY SEMINÁRA:

  • Súčasný vývoj farmaceutického trhu SR a EÚ v detaile na distribúciu liekov 
  • Novelizácia zákonov a ich dopady na distribúciu liekov
  • Požiadavky správnej veľkodistribučnej praxe liekov
  • Zabezpečenie kvality v rámci distribučného reťazca
  • Audit a inšpekcia v distribúcii liekov,najčastejšie sa vyskytujúce nezhody
  • Systém pre overovanie pravosti liekov 
  • Dostupnosť liekov v praxi, mimoriadny dovoz liekov

 

UTOROK 5. DECEMBRA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

 

V súčasnej dobe prebieha tvorba programu a oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu. Tešíme sa na Vás! 

  

Cena                   

zvýhodnená                 do 24.11.2023                          435 EUR + DPH

základná                      od 25.11.2023                         450 EUR + DPH     

Cena zahrňuje vstup na seminár, prezentácie a občerstvenie a je platná pre jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE súčasťou účastníckeho poplatku.                                                                                        

 

Miesto

Bratislava

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Správna veľkodistribučná prax SR