Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2020

Výroční konference

Termín
úterý, 22.10.2019 900 - 1710
Místo
Hotel Majestic Plaza Prague ****

Přijďte diskutovat o aktuálních tématech českého zdravotnictví, o očekávaných změnách a výhledu na rok 2020. Setkáte se se zástupci regulátorů, plátců, poskytovatelů zdravotní péče a představitelů managementu nemocnic a farmaceutických firem. Témata budou zaměřena na strategii a vizi v českém zdravotnictví, úhrady zdravotní péče, segment centrové léčby, nákupy v nemocnicích a další. 

Konference je určena pro střední a vrcholový management zástupců nemocnic, státní správy, farmaceutického průmyslu či zdravotních pojišťoven. Těšíme se na Vás!

 

TÉMATA KONFERENCE:

 • Hlavní problémy českého zdravotnictví a možná řešení
 • Strategie a plány Ministerstva zdravotnictví v roce 2020
 • Udržitelnost financování a úhrady zdravotní péče
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2020
 • Finanční bilance zdravotních pojišťoven
 • Sdružené nákupy léčiv a zdravotnického materiálu v centrálně řízených nemocnicích
 • Revize cen a úhrad léčiv v roce 2020
 • Segment inovativní léčby a centrové péče

 

Partner konference:sprinx.png

 

ÚTERÝ 22. ŘÍJNA 2019, 9.00 – 17.10 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů ke konferenci
 Předsednictví: MUDr. Pavel Vepřek, Zdravotnictví 2.0, člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a.s.
9.10 hod. Zahájení konference
9.20 hod.  Hlavní problémy českého zdravotnictví a možná řešení
MUDr. Pavel Vepřek, Zdravotnictví 2.0, člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a.s.
10.00 hod. Strategie a plány Ministerstva zdravotnictví v roce 2020  
 • Udržitelnost zdravotnického systému v ČR - dostupnost a kvalita zdravotní péče, změny jednotlivých segmentů (ústavní, ambulantní a specializovaná péče)
 • Legislativní změny v oblasti úhrad zdravotní péče - inovativní léčiva, orphans, VILP, paragraf 16 
 • Léková politika, eRecept, reexporty
 • Společné centrální nákupy léků a zdravotnických prostředků
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
10.50 hod.  Přestávka na kávu
11.10 hod.  Udržitelnost financování a úhrady zdravotní péče - panelová diskuze
 • Financování lůžkové, ambulantní a specializované zdravotní péče
 • Udržitelnost systému úhrad zdravotní péče a potřebná reforma
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Česká onkologická společnost, vedoucí KOC/přednostka onkologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole 
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda, Asociace českých a moravských nemocnic, Nemocnice Hranice a.s. 
11.55 hod. Revize cen a úhrad léčiv v roce 2020
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
12.35 hod. Úhrady zdravotní péče v roce 2020
 • Úhradová vyhláška pro rok 2020 a zásadní změny oproti roku 2019
 • Průběh a výsledky dohodovacího řízení pro rok 2020 - regulační omezení, hodnota bodu
 • Úhradové dodatky, maximální úhrady a regulační srážky
 • Legislativní změny úhrady zdravotní péče
 • Regulace léčivých přípravků v ambulantních a lůžkových zařízeních
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
13.20 hod.Společný oběd
14.20 hod. Finanční bilance zdravotních pojišťoven
 • Plánované náklady na zdravotní služby v roce 2020 versus udržitelnost financování zdravotní péče
 • Dohodovací řízení pro rok 2020 a rozdělení zdrojů mezi segmenty 
 • Diverzifikace úhrad pro poskytovatele zdravotní péče v regionech
 • Rozpočty na centrové léky pro rok 2020 a dodatky zvláštních smluv s centry
Ing. Jiří Mrázek, MBA, Ředitel odboru úhrad zdravotní péče, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
15.20 hod. Sdružené nákupy léčiv a zdravotnického materiálu v centrálně řízených nemocnicích - panelová diskuze
Ing. Jan Michálek, ředitel odboru přímo řízených organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

Ing. Martina Podešťová, náměstkyně pro obchodní úsek, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Ing. Tomáš Uvízl, ekonomický náměstek,  Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc
16.00 hod.Přestávka na kávu
16.20 hod. Segment inovativní léčby a centrové péče - panelová diskuze
 • Vstup inovací do systému veřejného zdravotního pojištění - novela zákona, nastavení nových pravidel, rozšířené možnosti vstupu do úhrad
 • Udržitelnost financování inovativní léčby - výzvy, možnosti, překážky
 • Schvalování mimořádné úhrady a paragraf 16
 • Motivace k podávání žádostí o standardní úhrady
Ing. Michal Filip, Obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Pavel Frňka, AGEL a.s., Praha
Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha

Mgr. Martin Schimmer, advokát, 2 Martins Legal, advokátní kancelář, Praha
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager Czech Republic and Slovakia, IQVIA, Praha  
17.10 hod.Závěr konference, následuje pozvání na koktejl a skleničku dobrého vína

 

Cena

zvýhodněná              do   18.10.2019        10.900,- Kč + DPH

základní                    od   19.10.2019         12.900,- Kč + DPH

Cena konference zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

 

Místo

Hotel Majestic Plaza Prague ****, Štěpánská 33, Praha 1

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2020