Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2022

Výroční konference

Termín
úterý, 2.11.2021 900 - 1730
Místo
Courtyard by Marriott Prague City / virtuální místnost conforum s.r.o.

TÉMATA KONFERENCE: 

 • Záměry a vize MZ ČR v roce 2022
 • Aktuální stav českého zdravotnictví a jeho budoucnost
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2022
 • Priority SÚKL pro rok 2022
 • Stabilizace systému a udržitelnost financování zdravotní péče
 • Plány a strategie MZ ČR v oblasti zdravotnictví a lékové politiky
 • Podpora inovací ve zdravotnictví z pohledu originálního a generického průmyslu
 • Ekonomický výhled zdravotních pojišťoven a plánovaná finanční politika 
 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v části cenotvorby léčiv

 

ÚTERÝ 2. LISTOPADU 2021, 9.00 - 17.30 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
 Moderátor: MUDr. Pavel Vepřek, Zdravotnictví 2.0, člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a.s.
9.00 hod.Zahájení konference
9.10 hod.  Zdravice ministra zdravotnictví - Záměry a vize MZ ČR v roce 2022
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
9.25 hod. Aktuální stav českého zdravotnictví a jeho budoucnost
 • Současný stav, struktura a organizace zdravotní péče v ČR
 • Budoucí vývoj českého zdravotnictví dle segmentů
 • Financování zdravotnictví, hlavní problémy a potřebné změny
 • Dopad pandemie do zdravotnictví a farmaprůmyslu
MUDr. Pavel Vepřek, Zdravotnictví 2.0, člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a.s.
10.00 hod. Úhrady zdravotní péče v roce 2022  
 • Výdaje zdravotnického systému a udržitelnost financování
 • Legislativní změny úhrad zdravotní péče a dopady pandemie
 • Úhradová vyhláška pro rok 2022
  • výše úhrad a změny oproti roku 2021 
  • vykazování zdravotní péče CZ-DRG
 • Dohodovací řízení 2022 o úhradách péče v segmentech, kompenzační vyhláška, podmínky pro následující rok
Osloven zástupce MZ ČR
10.55 hod.Přestávka na kávu
11.20 hod. Priority SÚKL v roce 2022 v souvislostech aktuálních změn
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
12.00  hod. Stabilizace systému a udržitelnost financování zdravotní péče - panelová diskuze
 • Rozvoj a ekonomická stabilita zdravotnictví - výhled na rok 2022 a dále
 • Udržitelnost systému úhrad zdravotní péče a finanční stabilita jednotlivých segmentů 
 • Investiční rozvoj a větší efektivita nemocnic - elektronizace, organizaci péče ...
 • Dostupnost léčivých přípravků a inovativních léčiv v ČR
Moderátor diskuze: MUDr. Pavel Vepřek, Zdravotnictví 2.0, člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a.s.

Panelisté:
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
MUDr. Aleš Herman, Ph.D., předseda představenstva Kardiologického centra AGEL a.s., Pardubice

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha 
13.00 hod.Přestávka na oběd
14.00 hod. Léková politika z pohledu MZ ČR 
 • Legislativní změny a priority MZ v oblasti lékové politiky
 • Výhled potřebných legislativních i exekutivních změn
Mgr. Daniela Rrahmaniová, ředitelka oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
14.40 hod. Podpora inovativních postupů ve zdravotnictví z pohledu ČAFF
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, Česká asociace farmaceutických firem, Praha
15.20 hod. Strategie ve zdravotnictví a podpora inovací z pohledu inovativního průmyslu
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Praha
15.55 hod.Přestávka na kávu
16.15 hod. Ekonomický výhled VZP a plánovaná finanční politika
 • Plánované náklady na zdravotní péči v roce 2022 versus udržitelnost financování 
 • Dohodovací řízení o úhradách péče pro rok 2022, čerpání rezerv, rozdělení zdrojů 
 • Přístup plátců k centrové péči pro rok 2022 
 • Úhradová vyhláška a politika zdravotních pojišťoven
 • Telemedicína a hodnocení projektů k úhradě, elektronická komunikace v praxi - pandemie jako hnací motor?
Osloven zástupce VZP ČR, Praha
16.50 hod. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v části cenotvorby léčiv 
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise SZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Praha
17.30 hod.Závěr konference

  

Cena           

základní                                                             10.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje vstup na konferenci, tištěné prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytovaní a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

V případě online konference cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

 

Místo

Courtyard by Marriott Prague City**** / virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2022